Shutterstock 524528131

Otevřené a uzavřené BIM systémy

Matej Svrček

Projektový management

Digitalizace stavebnictví znamenala výrazný posun od 2D výkresů k inteligentním 3D virtuálním modelům, díky nimž se do popředí dostávají datové údaje. Poskytuje více informací zúčastněným stranám ve stavebnictví a přinesla řadu nových příležitostí i výzev.

Je důležité, aby trh jasně pochopil příležitosti, které proces informačního modelování staveb (BIM) nabízí, výhody a nevýhody otevřených a uzavřených programů BIM.

Řekněme si fakta o rozmělnění prostředí BIM.

Matej Svrček
BIM and eCAT Manager , Systemair
MagiCAD Model

Informační modelování staveb (BIM) je proces založený na inteligentních 3D modelech, který pomáhá účastníkům spravovat sdílené informace o projektu prostřednictvím digitální reprezentace postaveného objektu. Poskytuje sektoru architektury, inženýrství a stavebnictví (AEC) ideální poznatky a nástroje pro efektivnější spolupráci, plánování, navrhování, výstavbu a správu budov a infrastruktury, přičemž šetří náklady a podporuje udržitelnější a ekologičtější pracovní postupy.

Správný model BIM s potřebnými informacemi pomáhá všem účastníkům zefektivnit vývoj, realizaci a výstavbu projektu až po jeho předání a následnou správu budovy.

BIM je klíčem k větší spolupráci a transparentnosti a slouží jako spojení mezi projektováním a výstavbou.

Prostředí BIM však v současné době zůstává z několika důvodů velmi fragmentované:

  • Chybí univerzální standard požadovaných údajů a toho, jak by měl model vypadat.

  • Nesourodý model a výměna dat - informace se mohou ztratit nebo být nekompatibilní kvůli různému softwaru, přístupům a standardům.

  • Odlišná úroveň rozvoje BIM v různých zemích

Shutterstock 530915839

Jaké jsou výzvy pro projektanty?

Výše uvedené je výzvou pro všechny projektanty, kteří jsou velmi opatrní při přijímání nového softwaru a rozhodování, který software použít, protože by to způsobilo problémy spojené s:

  • Zaškolení a flexibilita - přechod na nový software a přístupy vyžaduje odborné personální kapacity.

  • Náklady a čas - nákup nových licencí a budování nových způsobů práce vyžaduje značné kapitálové a provozní výdaje.

Fotolia 186127288 M

Jaké výzvy čekají výrobce?

Z pohledu výrobců může být orientace v rozděleném světě BIM výzvou také z následujících důvodů:

  • Potřeba poskytovat modely pro všechny dostupné platformy (a těch je skutečně mnoho).

  • Řešení požadavků týkajících se informací, které mohou být užitečné pouze pro některé trhy a návrháře, ale pro jiné jsou zbytečné.

  • Více informací vede ke tvorbě rozsáhlejších modelů, které mohou návrháře zahltit, což ještě více ztěžuje výběr, ale na druhou stranu nedostatek potřebných informací je stejně škodlivý.

Jaký je rozdíl mezi otevřeným a uzavřeným BIM?

Nyní může každý používat libovolný software, což vede ke vzniku dvou odlišných modelů, z nichž každý má své výhody a nevýhody:

Uzavřený BIM systém

Uzavřený systém BIM znamená, že projektanti a zúčastněné strany pracují pouze na jedné platformě, často dokonce na stejné verzi softwaru. Výhodou je, že se tím zabrání ztrátě informací při výměně dat nebo nesprávnému přenosu objektů. Tento přístup je obvykle vhodnější pro malé a střední podniky.

Otevřený BIM systém

Otevřený systém BIM znamená, že členové projektu mají přístup k informačnímu modelu v otevřeném formátu. Tento přístup je založen spíše na spolupráci a otevřených standardech, jako je IFC. To znamená, že i když projektant vzduchotechniky pracuje s programem AutoCAD nebo Revit, může exportovat soubor IFC, který si může kdokoli prohlédnout ve volně dostupném prohlížeči a sdílet jej s ostatními zúčastněnými stranami. To umožňuje vysokou míru kompatibility a spolupráce na základě výměny dat. Používá se především u větších projektů.

Proč je nutné přejít na jeden standard?

Výhodou ověřeného BIM je, že můžeme reagovat na další potřeby projektantů tím, že jim poskytneme více formátů, ale zároveň je poměrně náročné všechny tyto formáty vytvořit. Ve společnosti Systemair podporujeme jak otevřené, tak uzavřené systémy jako dva základní body naší strategie BIM.

V ideálním světě by existoval mezinárodní nebo regionální (např. evropský) standard BIM, který by představoval sdílený soubor parametrů a informací a společný formát, který by mohli používat všichni. Existují mezinárodní iniciativy, jejichž cílem je dosáhnout standardu, který by poskytoval rámec pro informace v modelu BIM. Takový model by splňoval požadavky projektantů a zároveň zůstal proveditelný pro výrobce. Tyto iniciativy se však nemusí nutně týkat vzduchotechniky a jsou spíše obecné. Například nemáme k dispozici evropskou klasifikaci toho, které parametry by měly být zahrnuty v souborech BIM jednotek HVAC.

Na jedné straně je tu pokrok, kterého dosáhla místní sdružení, jako je například Sdružení BIM na Slovensku (BIMaS), které úspěšně sdílí znalosti a spolupracuje na důležitých otázkách týkajících se evropského BIM. Místní sdružení BIM hrají důležitou roli při sdílení znalostí o BIM a sbližování partnerů. Mandáty BIM jsou důležité také při prosazování pravidel a spolupráce na národní úrovni. Ty pak vedou k lepší implementaci mezinárodních standardů.

V současné době chybí vhodná nadnárodní spolupráce v oblasti norem BIM týkajících se HVAC. Existuje reálné riziko, že vznikne složitá směs různých národních norem BIM a poskytovatelů softwaru, čemuž je třeba se všemožně vyhnout. Vedení v této oblasti mají převzít hlavní světové asociace zabývající se budovami souvisejícími s HVAC, jako jsou ASHRAE a REHVA. Zároveň by sdružení výrobců, jako jsou AHRI a Eurovent, měla definovat jednotné atributy výrobků.

Shrnutí

Ačkoli se přechod na BIM může zdát složitý, časově náročný a nákladný, výhody používání BIM výrazně převažují nad nevýhodami. Používání BIM může vést k výraznému zvýšení produktivity, optimalizuje náklady, poskytuje transparentnost a posouvá možnosti plnění cílů udržitelnosti díky přesné spolupráci ve společném datovém prostředí. Používání BIM vede také k lepšímu výkonu a provozu systémů budov a výrazně usnadňuje správu budov.

Přestože samotný BIM je stále nejednotný, což je třeba řešit na asociativní úrovni, jsme nyní schopni spolupracovat s poskytovateli a odborníky na BIM, jako je MagiCAD, a reagovat tak na požadavky mnoha zákazníků. Jsme schopni jim krok za krokem přinášet vylepšená a lepší řešení, která mohou pomoci všem uživatelům od začátečníků až po ty nejzkušenější.

Závěrem lze říci, že BIM zůstává budoucností stavebnictví. Bude sloužit celému životnímu cyklu stavby a vzhledem k jeho velkým výhodám bychom měli myšlenku BIM podporovat a propagovat.

Ačkoli jsou naše doporučení založena na nejlepších dostupných důkazech a znalostech (včetně našich vlastních interních znalostí jako jednoho z předních světových výrobců HVAC), společnost Systemair vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné nebo jiné škody vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s použitím informací uvedených na těchto stránkách.