Čtyři tendence, které dnes charakterizují obor HVAC

Odvětví HVAC je ovlivňováno řadou vnějších globálních trendů, které zvyšují poptávku po větší účinnosti a inovativních technologiích. Následují čtyři základní faktory, které ovlivňují vývoj větracích systémů v Evropě i ve světě.

Účinnost

Energetická účinnost

Značný důraz je kladen na snižování spotřeby energie ve společnosti, aby se snížily emise skleníkových plynů a aby došlo k omezení klimatických změn. Zatímco v Evropě se jedná o celosvětový trend, na základě různých směrnic a nařízení EU se požaduje snížení dopadu na životní prostředí v několika aspektech, a to jak ve společnosti, tak v konkrétních sférách použití. Patří mezi ně směrnice EU o ekodesignu, která určuje požadavky týkající se energetické náročnosti výrobků, a směrnice o energetické náročnosti budov. Zahájení Zelené dohody EU zaostřuje pozornost na zaměřenou tematiku. Jedním z jejích cílů je zlepšit energetickou účinnost fondu budov prostřednictvím několika kroků, například zvýšením tempa renovací.

Trend přísnějších energetických požadavků je prospěšný pro společnost Systemair, která investuje do vývoje vysoce kvalitních výrobků s dlouhou životností a nízkou spotřebou energie.

Udržitelnost

Požadavky právních předpisů a očekávání investorů a zákazníků, aby společnosti přispívaly k větší sociální udržitelnosti, jsou čím dál náročnější. To se týká všeho od ulehčení zátěže našeho ekosystému až po zajištění dobrých pracovních podmínek, činnost v oblasti boje proti korupci a přijetí sociální odpovědnosti. Náš hlavní příspěvek pochází z našich výrobků, které dlouhodobě usilují o lepší vnitřní klima se stále nižší spotřebou energie.

Udržitelnost je zároveň nedílnou součástí všeho, co děláme. Systemair systematicky pracuje na snižování dopadu svých činností na životní prostředí. Jako zaměstnavatelé se hlásíme ke společenské odpovědnosti, zvyšujeme bezpečnost v pracovním prostředí, podporujeme dodržování rovných podmínek a zajišťujeme efektivní rozvoj kompetencí. Jako zákazník a dodavatel je nezbytné, abychom zachovávali vysokou obchodní etiku s nulovou tolerancí vůči korupci a klademe stále vyšší nároky na odebírané materiály z hlediska jejich dohledatelnosti a uhlíkového dopadu.

Digitální tendence

Internet (IoT) je nyní realitou a vytváří významné příležitosti pro odvětví ventilace. Všechna moderní větrací zařízení obsahují elektronické řídicí a regulační systémy. Do těchto systémů je integrováno stále více softwarových funkcí a aplikací, čímž vzniká více možností, jak pomocí počítače, tabletu, PC nebo chytrého telefonu zajistit optimální funkčnost a jednodušší preventivní údržbu vzduchotechnických zařízení. S rostoucími nároky na energetickou účinnost budov budou zapotřebí také inteligentní funkce, které budou přizpůsobovat větrání potřebám a tím snižovat spotřebu energie. To zase vyžaduje inteligentní software, propojitelné produkty a senzorovou technologii, která měří teplotu, vlhkost, kvalitu vzduchu a obsah částic. To je nyní nezbytnou součástí práce na vývoji výrobků společnosti Systemair.

Systemair také využívá možnosti digitalizace, aby zákazníkům co nejvíce usnadnil práci. Nabízíme několik digitálních programů pro výběr produktů, které pomáhají odborným poradcům a zákazníkům rychle vybrat ty správné produkty a řešení pro jejich aplikace.

Rozvoj urbanizace a rostoucí hospodářská prosperita

S urbanizací - dlouhodobým globálním megatrendem - žije dnes více než polovina světové populace ve městech. To vede k růstu výstavby nových domů, kanceláří, škol, nemocnic atd. Vzniká také potřeba výstavby infrastruktury, jako jsou projekty veřejné dopravy a tunely. Díky rychlému ekonomickému růstu v posledním čtvrtstoletí se stále vyšší podíl obyvatel Země. V souvislosti s tímto trendem - a s celosvětově rostoucím povědomím o vlivu vnitřního prostředí na zdraví a pohodu - lidé stále více vyžadují a jsou ochotni investovat do většího komfortu uvnitř budov.