Optima-RM

Převodník OPTIMA-RM slouží k udržení poměru mezi množstvím přiváděného a odváděného vzduchu v systému, kde přívod vzduchu je zajištěn několika zónovými VAV regulátory a odvod vzduchu je řešen jednou centrální potrubní větví.

Systém je postaven tak, aby součet průtoků vzduchu proudícího přes přívodní zónové VAV regulátory byl v požadovaném poměru k centrálnímu odvodu vzduchu. Celý systém může být nastaven tak, aby zajišťoval rovnotlaké, přetlakové nebo podtlakové větrání v požadovaném prostoru. Nastavení převodníku OPTIMA-RM a centrálního odvodního VAV regulátoru se může dodatečně měnit na místě instalace dle potřeby uživatele.

Obecně jsou VAV regulátory s převodníky OPTIMA-RM ideální pro regulaci přívodu vzduchu ve více zónách jako jsou např.kanceláře, hotelové pokoje nebo konferenční místnosti, kde se množství přívodního vzduchu řídí dle individuálních požadavků
na topení, chlazení nebo hodnoty CO2 s ohledem na maximální energetickou účinnost, a centrálním odvodem vzduchu umístěným např. na chodbě.

Bližší informace naleznete v katalogu: Katalog OPTIMA-RM

×
×
×
×
×
×
×