FGS

Požární větrací mřížka FGS

Požární větrací mřížka FGS představuje prvek pasivní požární ochrany. Je určená k rozdělení požárních úseků a na zabránění šíření toxických plynů, kouře a plamenů.

Požární větrací mřížky FGS jsou určeny k pevnému osazení do požárně dělící konstrukce bez připojení navazující potrubí. Požární větrací mřížky včetně způsobu jejich instalace jsou neoddělitelnou součástí vyhodnocení požární odolnosti. 

Způsob jejich instalace je uveden v Návodu na montáž, obsluhu a údržbu. FGS se vyrábí s ručním ovládáním nebo se servopohonem.

×
×
×
×
×
×
×