Bor C Save Touch Sleeping Room Vraas Sa Or 07

Pro svěží a čistý pocit v každé místnostiSAVE Vzduchotechnické jednotky

Zdravý vzduch v každé domácnosti
Minimální provozní náklady

Nízké interní tlakové ztráty jednotky, filtry s nízkou tlakovou ztrátou a maximální účinnost ventilátorů s EC technologií a rekuperace tepla zaručují minimální spotřebu energie pro větrání (SFP ~ 1kW/m3/s)

Vlhkost vzduchu

Vestavěné čidlo vlhkosti, správná volba typu ZZT a  řídící systém SAVE CONTROL zajistí správnou vlhkost ve větraném prostoru dle požadavku zákazníka pro dosažení optimální kvality vnitřního vzduchu.

Inteligentní SAVE CONTROL

Regulační systém nabízí mnoho funkcí, které podporují energetickou úspornost zařízení. Průvodce spuštěním nebo externí svorkovnice CB usnadňuje zprovoznění resp. zapojení externích komponent. Pouze lokální ovládání je možné základním ovladačem SAVE LIGHT nebo pokročilejším SAVE TOUCH. Pro vzdálený i lokální přístup je možné využít modul SAVE CONNECT 2.0, který je nově již součástí dodávky jednotky.

Zpětné získávání tepla

Rotační regenerační výměníky mají vysokou celoroční teplotní účinnost, není nutné je napojovat na odvod kondenzátu a navíc dokáží přenášet a řídit přenos vlhkosti. U deskových protiproudých výměníků, kde jsou proudy vzduchu zcela odděleny vlhkostní čidlo umožňuje proaktivní odmrazování.

Vysoká třída filtrace vzduchu

V jednotkách SAVE jsou filtry splňující nejvyšší standardy normy ISO 16890, které ochrání vaše zdraví. Pro každý typ jednotky jsou připraveny standardní filtrační sady i sady s vyšším stupněm filtrace zpravidla pro přívodní vzduch.

Energetická účinnost a certifikáty

Certifikát Eurovent v oblasti RAHU deklaruje parametry jednotek. Testování bylo provedeno dle EN13141-7:2010, která u jednotek ověřuje výkonové křivky, účinnost rekuperace, hluk, spotřebu energie apod. Jednotky jsou v seznamu výrobků a technologií (SVT) pro program Nová zelená úsporám.

Novinky v portfoliu rezidenčního větrání

Seznamte se s nejnovějšími energeticky úspornými produkty rezidenčního větrání a připravovanými výrobky, které na trh uvedeme v blízké době.

Pro nové stavby i pro rekonstrukce

SAVE větrací jednotky jsou vhodné jak pro nové tak i pro rekonstruované budovy.

Flexibila použití jednotek
Modern landed house
Renovated city house
Laundry room, VTR 275

Jednotky s vertikálním připojením

Pro nástěnnou nebo podlahovou montáž až do 550 m² větraného prostoru.

2021 Sp Or 18 Save Vsr 300 Attic

Jednotky s horizontálním připojení

Pro parapetní nebo podstropní montáž až do 400 m² větraného prostoru.

2021 Sp Or 18 Save Vsc 200 Laundry Room V02b

Jednotky pro podstropní montáž

Pro stropní nebo nástěnnou montáž až do 300 m².

Cenové nabídky pro rodinné domy

Komplexní větrací systém

Rámcové cenové nabídky na dodávku rekuperační jednotky včetně potrubního systému TUBE, distribučních elementů a dalšího příslušenství. Dokument obsahuje i příklady řešení včetně půdorysů.

Zvolte si způsob ovládání

K regulaci SAVE Control si můžete sami zvolit způsob ovládání přesně dle vašich potřeb. Zvolte si mezi dvěma typy lokálních ovladačů nebo spravujte svou jednotku vzdáleně.

SAVE HMI

SAVE LIGHT

Ekonomický ovládací panel se základními funkcemi vyvinutý přímo pro koncové zákazníky.

SAVE HMI

SAVE TOUCH

Designový ovládací dotykový panel pro náročné zákazníky.

SAVE Connect with mobile phone

SAVE CONNECT

Platforma pro vzdálené ovládání a správu pomocí mobilní aplikace nebo SAVE CONNECT PORTAL.

SAVE CONNECT 2.0

Instruktážní videa

Uvedení do provozu pomocí webového rozhraní.

Jak nastavit připojení k internetu pomocí webového rozhraní.

Jak nastavit připojení k internetu pomocí ovládacího panelu SAVE TOUCH.

Jak nastavit mobilní aplikaci SAVE CONNECT.

Nová zelená úsporám

Dotační program

Program dotující energetické úspory v domácnostech i nadále podporuje větrání (podoblast podpory C.4).

Přejít na stránky Nová zelená úsporám.

Kompletní řada jednotek SAVE je pro tento program schválena a jednotlivé SVT kódy naleznete v seznamu.

Ovládání jednotky

MANUAL – v manuálním režimu lze nastavit průtok vzduchu ve třech stupních (vysoké, normální, nízké) nebo lze jednotku vypnout

AUTO – v automatickém režimu může jednotka pracovat dle týdenního programu, tzv. na požadavek dle čidel CO2 nebo vlhkosti nebo pomocí externího signálu od BMS

Týdenní program – program umožňuje pro zvolené dny v týdnu nastavit až 4 časové periody během dne. Nastavení průtoku vzduchu (stupeň otáček / dle požadavku) a teploty (odchylka 0-10°C) se provádí samostatně pro období, kdy je perioda aktivní a inaktivní.

Funkce SAVE Control

Řízení dle požadavku (vlhkosti / CO2– jednotka se snaží zajistit požadovanou kvalitu vnitřního vzduchu pomocí regulace množství vzduchu. Otáčky ventilátorů jsou řízeny 0-10V dle signálu z čidel. Pro měření hodnoty vlhkosti lze použít vestavěné nebo externí čidlo, pro měření CO2 pouze externí.

Řízení přenosu vlhkosti - díky vestavěnému vlhkostnímu čidlu na straně odvodního vzduchu a plynule řízenému rotačnímu rekuperátoru dokáže systém SAVE control regulovat nejen teplotní účinnost výměníku, ale i účinnost přenosu vlhkosti. Nízká stejně jako vysoká vlhkost může působit negativně na lidské zdraví. Systém SAVE control je tak schopen přivádět do prostoru vzduch požadovaných parametrů.

Funkce SAVE Control

ECO – ekonomický režim je proaktivní funkce šetřící náklady na dohřátí přívodního vzduchu. Při aktivaci této funkce se nastavuje přípustná odchylka (0-10°C), která omezuje spínání el. dohřevu v případě, kdy není zadané teploty dosaženo díky rekuperaci. ECO režim v sobě zahrnuje i funkci tzv. ”volného vytápění”. Pokud je venkovní teplota vzduchu během noci příliš nízká a vzduch musí být během noci dohříván dokonce i pro dosažení snížené teploty (nastavená teplota snížená o přípustnou odchylku), systém si tuto informaci ”zapamatuje” a aktivuje funkci ”volného vytápění”. Do vnitřního prostoru je následující den přiváděn vzduch o vyšší teplotě (pouze využitím rekuperace) a akumulované teplo v interiéru je využito během další chladné noci, aby se co nejvíce omezilo použití ohřívače jednotky. Sníženou hodnotu teploty přívodního vzduchu reflektují i režimy NÁVŠTĚVA, MIMO DOMOV a DOVOLENÁ.

Funkce SAVE Control

Řízení teploty – regulaci teploty je možné zvolit dle teploty přívodu nebo odvodu vzduchu, popř. dle teploty v místnosti.

Volné chlazení v letním období funkce volného chlazení využívá chladný venkovní vzduch pro vychlazení vnitřních prostor během noci. Díky tomu další den oddaluje naakumulovaný chlad vyhřátí interiéru a snižuje tak náklady na jeho vychlazení.

Rekuperace chladu - funkce se po jejím nastavení v ovladači aktivuje automaticky v případě, že teplota odváděného vzduchu je nižší (o 2°C) než teplota venkovního vzduchu. Tím se dosáhne předchlazení přiváděného vzduchu a sníží se tak náklady na případné dochlazení vnitřního prostoru.

Funkce SAVE Control

Kompenzace průtoku vzduchu dle venkovní teploty - po aktivaci této funkce dojde při extrémně nízké venkovní teplotě ke snížení průtoku vzduchu, což vede k úsporám energie na dohřátí vzduchu.

CAV/VAV řízení - sada CAV/VAV (CAV KIT) v režimu CAV schopna udržovat konstantní průtok vzduchu, což je vhodné při napojení více jednotek na jedno nasávací potrubí v bytovém domě. Režim VAV je určen pro případ udržování konstantního tlaku v potrubí v součinnosti s regulátory variabilního průtoku vzduchu OPTIMA.

Další funkce – ostatní funkce resp. režimy větrání jako DOVOLENÁ, MIMO DOMOV, DIGESTOŘ, PROVĚTRÁNÍ, NÁVŠTĚVA nebo VYSAVAČ se aktivují po sepnutí na ovladači SAVE Touch (případně sepnutím digitálního kontaktu).

Externí svorkovnice CB

Připojovací svorkovnice CB - snadné připojení veškerého externího příslušenství jednotky.

Obsahuje:

připojovacím rozhraním pro ModBus (RS485)

5 univerzálních vstupů

2 analogové vstupy

4 digitální vstupy

3 analogovými výstupy

3 svorky pro napájení 24V.

Port RJ10 pro připojení ovladače.