Family At Home Adobestock 334427901

Nejnovější a připravované produkty pro větrání obytných budov

Podívejte se na nejnovější vývoj a nové nabídky produktů v našem portfoliu

Rezidenční větrací systémy

Nejnovější produkty uvedené na trh

Připravujeme pro uvedení na trh

RAV - Q1 2024

Regulace průtoku vzduchu v obytných prostorách


Podívejte se na rezidenční větrání v praxi

Videa vám poskytnou rychlý přehled nejen
o nejnovějších produktech, ale i srozumitelné vysvětlení nabízených systémů větrání:

Systémy větrání

Jak skutečně funguje větrací systém?

Nabídka jednotek SAVE

Podívejte se na kompletní sortiment jednotek SAVE

SAVE PRO

Profesionální uživatelé mohou monitorovat, uvádět do provozu a plnohodnotně ovládat své vlastní a klientské jednotky SAVE na dálku pomocí bezplatného portálu BMS.

RAV systém

Podívejte se, jak funguje nový RAV (Room Air Volume) systém větrání dle IAQ.

HVAC PRO - Rezidenční budovy

Interaktivní, podrobná vizualizace horizontálních, vertikálních a podstropních jednotek SAVE