Driftsøkonomi

Det er vigtigt at have et billede af hvordan driftsøkonomien for de enkelte systemløsninger, kommer til at se ud. De opstillede forudsætninger danner grundlag for troværdige og præcise beregninger.

Forudsætninger: 

  • Dagdrift kl. 07.00 til 17.00, 10 timer pr. døgn, 5 dage pr. uge, 260 døgn pr. år

  • Natstop kl. 17.00 til 07.00, 14 timer pr. døgn, 5 dage pr. uge, 260 døgn pr. år

  • Elpris inkl. afgifter pr. kWh: 1,74 kr.

  • Døgn med opvarmning pr. år: 173

  • Fjernvarmepris inkl. afgifter pr. kWh: 0,55 kr. 

  • Aggregat: TIME ec 15

  • Grundventilation 4 rum x 400 m3/h = 1.600 m3/h, SFP 1,31 kW(m3/s) = 0,58 kW, Eftervarmeeffekt ved middel udetemperatur +4 °C: 2,04 kW

  • Forceret ventilation 4 rum x 800 m3/h = 3200 m3/h, SFP 2,03 kW/(m3/s)= 1,80 kW, Eftervarmeeffekt ved middel udetemperatur +4 °C: 5,78 kW.

Kilder:

El-pris: Energitilsynet. "Prisstatistik for forsyningspligtig el". September 2013

Metode: Pris for "Husholdninger" inkl. afgifter, men fratrukket moms.

Varmepris: Energitilsynet. "Prisstatistik for fjernvarmeområdet". August 2013

Metode: Gennemsnitlig forbrugerpris fratrukket moms

Eftervarme forbrugSBI rapport 135 "Vejrdata - Dansk referenceår TRY"

Metode: Årsmiddeltemperatur +4 grd. C i opvarmningsperioden, 8 måneder (ekskl. jun-jul-aug-sep). For præcis beregning af eftervarme forbrug, benyttes SystemairCAD.

×
×
×
×
×
×
×