Optimalt indeklima for læring og leg

Systemair tilbyder energibesparende ventilationsløsninger til uddannelsesinstitutioner

Uddannelsesinstitutionen skal være et sted med leg, læring og god luftkvalitet. Derfor er det vigtig at dimensionere og konstruere ventilationssystemet, så det kan håndtere børnenes høje aktivitetsniveau.

Systemair tilbyder en ventilationsløsning, til alle typer uddannelssinstitutioner, der øger sundhed og velvære samt reducerer energiforbruget.

God læring starter med ren, frisk luft

Både børn og voksne har brug for et godt indeklima for at præstere optimalt.

Et godt indeklima med ventilation forbedrer indlærings- og koncentrationsevnen betydeligt og reducerer problemer med træthed, hovedpine, allergi og utilpashed.

Planlæg dit projekt

Systemair Design

Design luftfordelingen for hvert rum. Vis din kunde præcis hvilken løsning, der ønskes og få et komplet overblik over de komponenter, du skal bruge.

Online produktkatalog

Her finder du tekniske data, målskitser og dokumentation på alle vores enkelte luftfordelings-komponenter.

Systemair Webshop

Alle vores luftfordelingsprodukter kan købes direkte i Systemair Webshop, 24-7, leveret direkte til din adresse eller byggeplads.

Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skole­årets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

§17 Folkeskoleloven

Projekteringshjælp

Uddrag af BR18, DS 447, DS 490, Ecodesign og anbefalinger

Luftmængde for skoler

 • Luftmængde min. 0,35 l/s pr. m2 opvarmet etageareal.

 • Luftmængde min. 5 l/s pr. person.

 • Maksimal forekomst af CO2 1.000 ppm.

 • Det specifikke elforbrug til lufttransport må ikke overstige 1.800 J/m3 udeluft ved maksimalt tryktab for anlæg med variabel luftydelse.

Luftmængde for børnehaver

 • Luftmængde min. 0,35 l/s pr. m2 opvarmet etageareal.

 • Luftmængde: 3 l/s pr. barn og 5 l/s pr. voksen.

 • Maksimal forekomst af CO2 1.000 ppm.

 • Det specifikke elforbrug til lufttransport må ikke overstige 1.800 J/m3 udeluft ved maksimalt tryktab for anlæg med variabel luftydelse.

Aggregatet

Aggregatet kan være et Geniox, Sense eller Topvex med Access automatik.

 • Varmegenvinding på min. 73% tør virkningsgrad for roterende- og modstrømsveksler.

 • Vælg roterende veksler for høj virkningsgrad og kort byggelængde.

 • Filter ePM1 60% (F7) filter i tilluft ePM10 60% (M5) filter i fraluft.

 • Ventilatorer udstyres med hastighedsregulering.

 • Ved aggregatberegning i SystemairCAD oplyses, om Ecodesign kravene er opfyldt.

 • Aggregatet placeres i egen brandcelle.

 • God plads til servicering.

 • Aggregatet skal overholde A2, s1-d0.

Automatik

 • Systemløsningen skal styres af en tryktransmitter i kanalsystemet.

 • Tryktransmitteren skal føle på et sted uden turbulens, så trykvariationen måles så nøjagtigt som muligt, f.eks. i den yderste 2/3 af kanalsystemet.

 • Den skal være placeret på et trykneutralt sted eller med en slange til et trykneutralt sted for referencetryk.

 • Den skal være tilgængelig for service.

Brandsikring

Det anbefales at udføre en ventilationssystemløsning på en uddannelsesinstitution som et spjældsikret system.

Brandsikringsautomatikken BR-A5 omfatter automatikenheder, temperaturfølere og pressostater til brand- og røgsikring.

Brandsikringsautomatikken skal være udført således, at fejl i kom­ponenter, ledningsforbindelser og buskommunikation samt forsynings­svigt registreres og medfører aktivering til brandsituation. Spjæld skal motioneres en gang om måneden.

Der skal være en årlig afprøvning, der dokumenteres.

Kanalsystemet

 • Kanaler i ventilationsrummet

  varmeisoleres.

 • Kanalsystemet skal udføres med renseadgang.

  Ingen fleksible slanger på kanal­systemet aht. lydgenerering.

Lyd

 • Maksimalt lydtrykniveau i rummene, se DS 490.

Brand- og røgspjæld

 • Brand- og røgspjæld skal overholde klasse EI 60 (i <->o) S, have en brandtermostat på 70 °C samt en spring-return spjældmotor, strømløst lukket.

 • Brand- og røgspjæld skal CE-mærkes iht DS/EN 15650, brandtestet iht. DS/EN 1366-2 og klassificeret iht. DS/EN 13501-3.

Røgspjæld

 • Røgspjæld skal overholde E 60 (i <-> o) S, have en spring-return spjældmotor, strømløst lukket.

 • Spjældene skal prøves iht. DS/EN 1366-2 og klassificeres iht. DS/EN 13501-3.

Røgdetektor

 • Detektering skal ske ved hjælp af en røgdetektor for hver brandsektion.

 • Røgdetektoren skal være klassificeret iht. DS/EN 54.

Download principskitse og funktionsbeskrivelse for skoleventilation

Download principskitse og funktionsbeskrivelse for vuggestue -og børnehaveventilation

"Aggregatet er trinløst regulerbart og styres af den ind­byg­gede Access automatik med konstant-trykregulering. Luftmæng­den i rummene reguleres trinløst afhængig af CO2- eller temperatur­niveauet."


Thomas Kølleskov
Teknisk Salgsleder, Systemair A/S

Bæredygtige og energibesparende løsninger

Børnehaver, skoler og uddannelses-institutioner klassificeres som offentlige bygninger, hvilket betyder, at de er underlagt lovpligtige mål og krav.

Systemairs løsninger er designet til at fungere optimalt med så lidt energi og så få ressourcer som muligt. På kort sigt, er det med til at holde driftsomkostningerne nede og dermed sikre, at systemet også fortsat leverer ren, ventileret luft langt ud i fremtiden.

Komponentoversigt

Systemair tilbyder et energieffektivt ventilationssystem beregnet til alle typer uddannelsesinstitutioner.

Vælg stilrene armaturer med eller uden isolering og specielt lave hastigheder. VAV-armaturerne giver dig flere muligheder for tilslutning til BMS.

Hos Systemair finder du alle komponenter til det samlede projekt. Det gør det hurtigt og nemt at konfigurere en løsning, hvor alle komponenter med sikkerhed passer sammen.

Decentralt ventilationsaggregat

Sense
Sense
Hold luften frisk og ren i travle indendørs lokaler, samtidig med at du sparer kostbar gulvplads.

Centrale ventilationsaggregater

Geniox
Geniox
Geniox tilbyder ideelle energibesparelser og lave driftsomkostninger med lang levetid og den mindste indvirkning på miljøet.
Geniox
Geniox Core
Geniox Core
Geniox Core
Geniox Core giver utroligt høj ydeevne, uanset hvor den er installeret - med det mindst mulige fysiske fodaftryk.
Topvex
Topvex
Bredt udvalg af kompakte og standardiserede luftbehandlingsenheder til nem installation og hurtig levering.
Topvex FCU
Topvex FSU

Blog: Skolernes indeklima på dagsordenen