Optimal komfort med VAV ventilation

Systemair tilbyder et behovsstyret ventilationssystem

Der kan være stor variation i hvor mange personer, der er i et lokale ad gangen, og dermed hvor stort ventilationsbehovet er. I de tilfælde er VAV den ideelle løsning. Med en VAV-systemløsning, kan luftmængden styres individuelt for hvert lokale med trinløs regulering.

Aggregatet er trinløst regulerbart og styres af den indbyggede Access automatik med konstanttrykregulering. Luftmængden i rummene reguleres trinløst afhængig af CO2- eller temperaturniveauet.

Planlæg dit projekt

Systemair Design

Design luftfordelingen for hvert rum. Vis din kunde præcis hvilken løsning, der ønskes og få et komplet overblik over de komponenter, du skal bruge.

Online produktkatalog

Her finder du tekniske data, målskitser og dokumentation på alle vores enkelte luftfordelings-komponenter.

Systemair Webshop

Alle vores luftfordelingsprodukter kan købes direkte i Systemair Webshop, 24-7, leveret direkte til din adresse eller byggeplads.

Systemairs VAV-systemløsning tilbyder regulering af luftmængden efter tidspunkt, CO2-niveau og/eller temperatur.

Fra aggregatet gives der signal til spjældene om, at åbne og øge luftmængden i takt med, at CO2-niveauet stiger. Ligeledes gives der signal til at lukke spjældene og sænke luftmængden i takt med, at niveauet falder igen.

Luftmængden tilpasses dermed til det aktuelle behov i hvert enkelt rum. En tryktransmitter holder et konstant tryk i kanalerne, så VAV-spjældene kan fungere optimalt og fordele luftmængden rigtigt.

Via signal for natkøling kan VAV-spjældene åbnes til forceret luftmængde for optimal effekt ved natkøling.

Ved at reducere luftmængden, når behovet falder, opnås der store besparelser på energiforbruget til ventilatorerne samt til opvarmning af udeluften. VAV-spjældene betyder, at tiden med at indregulere ventilationsanlægget nedsættes betragteligt.

Michael Søgaard Kristensen
Michael Søgaard Kristensen
Product Manager, Systemair A/S

Projekteringshjælp

Uddrag af BR18, DS 447, DS 490, Ecodesign og anbefalinger

Luftmængde

 • Ved beregning af luftmængden tages højde for både lovkrav og behovet for at regulere på luftmængden afhængig af anvendelses-tidspunkter, belastning i form af CO2-værdier og/eller temperaturer fordelt i de enkelte lokaler.

 • Det specifikke elforbrug til lufttransport må ikke overstige 1.800 J/m3 udeluft ved maksimalt tryktab for anlæg med variabel luftydelse.

Aggregatet

 • Aggregatet fx Geniox eller Topvex med Access automatik.

 • Varmegenvinding på min. 73% tør virkningsgrad for roterende- og modstrømsveksler.

 • Filter ePM1 60% (F7) filter i tilluft ePM10 60% (M5) filter i fraluft.

 • Ventilatorer udstyres med hastighedsregulering.

 • Ved aggregatberegning i SystemairCAD oplyses, om Ecodesign kravene er opfyldt.

 • Aggregatet placeres i egen brandcelle.

 • Aggregatet skal overholde A2, s1-d0.

Automatik

 • VAV-systemløsning skal styres af en tryktransmitter i kanalsystemet.

 • Tryktransmitteren skal føle på et sted uden turbulens, så trykvariationen måles så nøjagtigt som muligt.

 • Den skal være placeret på et trykneutralt sted eller med en slange til et trykneutralt sted for referencetryk.

 • Skal være tilgængelig for service.

Lyd

 • Maksimalt lydtrykniveau i rummene, se DS 490.

Kanalsystemet

 • Kanaler i ventilationsrummet varmeisoleres.

 • Kanalsystemet skal udføres med adgang til vedligeholdelse.

 • Ingen fleksible slanger på kanalsystemet aht. lydgenerering.

Principskitse

Systemair tilbyder alle typer VAV-spjæld til det moderne, energieffektive ventilationssystem.

Vælg spjæld med eller uden isolering og specielt lave hastigheder. VAV-spjæld giver dig flere muligheder for tilslutning til BMS.

Download kabelplan (PDF)

Optimal komfort & stilrene armaturer

Skab optimal komfort med Systemairs stilrene armaturer og riste.

Vores armaturer er energieffektive, de har et meget lavt lydniveau og så er de enkle at montere.

Vores armaturerne findes i en række forskellige designs, hvilket gør det let at finde det der måtte passe netop til dit projekt.

Komponentoversigt

Hos Systemair finder du alle komponenter til det samlede projekt. Det gør det hurtigt og nemt at konfigurere en løsning, hvor alle komponenter med sikkerhed passer sammen.

Luftmængdekontrol

Systemair tilbyder regulatorer med konstant luftmængde med og uden aktuatoroverstyring og regulatorer med variabel luftmængde med et omfattende udvalg af aktuatorer og styringsmuligheder