Green Ventilation guider dig mod vores mest bæredygtige løsninger

I betragtning af de globale klimaændringer har bæredygtighed aldrig været mere relevant end i dag.

Systemair tilbyder et pålideligt benchmark til bæredygtigt byggeri

Hos Systemair har vi redefineret og udvidet vores Green Ventilation-koncept. Vores nye label og dets tilsvarende produktkrav giver dig mulighed for nemt at identificere vores mest bæredygtige løsninger til dine ventilationsprojekter.

Tidligere indikerede vores Green Ventilation-label kun, at et produkt indeholdt en energieffektiv EC-motor. For at imødekomme de stigende krav til bæredygtigt byggeri, har vi udvidet mærket til også at adressere andre kritiske miljøfaktorer.

Som følge heraf er vores Green Ventilation-label nu et pålideligt benchmark for miljømæssig ydeevne for vores produkter. Det afspejler vores højeste interne standarder og tilbyder samtidig vores kunder et sikkert miljørigtigt valg, når de står overfor bæredygtighedskrav på tværs af deres ventilationsprojekter.

"Green Ventilation er en enkel guide til at vælge de mest bæredygtige løsninger inden for vores portefølje. Kun produkter, der opfylder let verificerbare bæredygtighedskriterier, kan bære vores nye label for bæredygtighed."


Thomas Urban
Product Area Director, ventilatorer og tilbehør, Systemair Group

Green Ventilation inkluderer praktiske bæredygtighedskriterier for hvert produktområde

For hvert produktområde defineres et sæt bæredygtighedskrav for, hvornår et produkt er kvalificeret til at bære vores Green Ventialtion-label.

Vores definerede krav er ikke bare "grøn markedsføring". De er målbare og verificerede.

Kravene til Green Ventilation revideres ofte for at afspejle teknologisk udvikling og for løbende at hæve niveauet.

Ud over energieffektivitet adresserer Green Ventilation produktets påvirkning i forhold til kvalitet af indeklimaet, sikkerhed, komfort, potentiale for global opvarmning og meget mere.

Green Ventilation er baseret på et sæt generelle bæredygtighedsprincipper

Vores produkter overholder altid gældende EU-krav til miljøvenligt design – Ecodesign – eller tilsvarende lovgivning i andre regioner.

Energieffektivitet er centralt for vores produkter og løsninger, hvilket muliggør et stadigt lavere energiforbrug i bygninger hvor man undgår drivhusgasemissioner.

Vi fokuserer på cirkularitet når vi udvikler produkter, med tanke på materialevalg og effektivitet. Vi designer med henblik på holdbarhed, reparationsevne og opgraderingsmuligheder.

Vores produktionsfaciliteter og forsyningskæder arbejder løbende på at reducere deres CO2-fodaftryk gennem initiativer, herunder øget energieffektivitet og reduceret afhængighed af fossile brændstoffer.

Verdensomspændende produktkrav til Green Ventilation

Vi guider dig igennem hvert produktområde og skitserer de grundlæggende kriterier, hvert produkt skal opfylde for at bære vores Green Ventilation-label.