Shutterstock 1713871714

Bæredygtighed - fordi vi kun har én planet

Vores verden har brug for ren, sund luft. Men den har også brug for, at vores ventilations-, varme- og køleløsninger er energi- og ressourceeffektive.

Bæredygtighed

Hos Systemair gør vi vores bedste for at levere høj indendørs luftkvalitet, og samtidig bidrage til en mere bæredygtig planet.

Vores indsats breder sig over tre områder: miljø, social og forvaltning. Og ved at overholde strenge standarder er vi med til at drive udviklingen i branchen over hele verden.

Vores fokusområder for bæredygtighed

Focus area

Ansvarlig virksomhed

 • En etisk og ansvarlig forretning

 • Nultolerance over for korruption

 • Ansvarlighed i forsyningskæden

Focus area

Bæredygtig arbejdsplads

 • Ingen arbejdsskader

 • Fremme medarbejderudvikling

 • Lige muligheder med en inkluderende kultur

Focus area

Bæredygtig drift

 • Reducere udledningen af drivhusgasser

 • Forbedre energieffektiviteten af faciliteter og drift

 • Minimere virksomhedens miljøpåvirkning

Focus area

Bæredygtige produkter

 • Udvikle førende energieffektive løsninger

 • Forbedre indeklimaet

 • Livscyklustilgang til reduktion af miljøpåvirkning

Sådan arbejder vi med FN's bæredygtighedsmål

Hos Systemair har vi taget FN's bæredygtighedsmål til os, og vi arbejder løbende på at tilpasse vores aktiviteter med deres, så vi kan bidrage til at gøre verden til et bedre sted for alle.Det ene udelukker ikke nødvendigvis det andet. Hos Systemair tror vi på, at vækst og bæredygtighed går hånd i hånd. Som global virksomhed tager vi ansvar for en mere bæredygtig planet.

Lee Morgan
Lee Morgan
Global Sustainability Manager | Systemair Group

Vi er stolte af vores resultater

De modulære produkter fra Systemair muliggør over et enkelt år:

1.9TWh
lavere energiforbrug

Svarende til den mængde elektricitet, som 500.000 enkeltfamiliehuse bruger.

500,000tons
mindre CO₂-udledning

Svarende til kuldioxidudledningen af 280.000 biler om året.