Med Geniox med ECO varmevekslere får du øget energieffektivitet i samme aggregatstørrelse

Energibesparelse

Systemair har øget fleksibiliteten af sine Geniox ventilationsaggregater yderligere med en ny serie af modeller, som inkorporerer større ECO varmevekslere, der giver højere ydeevne og lavere tryktab. I stedet for at vælge et større Geniox aggregat, kan kunden ganske enkelt vælge en større varmevekslersektion i et aggregat med næsten samme fysiske fodaftryk.

"Som svar på markedets krav, ønskede vi at opnå højere ydeevne og lavere tryktab over en række luftmængder. Derfor udviklede vi de nye Geniox modeller med de større ECO varmevekslere, som vil være tilgængelige med roterende-, modstrøms- og krydsveksler."

Rikard Lindbom
Product Area Director, Energigenvinding, Systemair

Godt nyt for ventilationsentreprenører og rådgivere!

“I stedet for at vælge et større Geniox ventilationsaggregat, kan kunden nu vælge en varmevekslersektion, som er én størrelse større,” forklarer Rikard.

“Varmevekslersektionen er den midterste sektion i ventilationsaggregatet, og når størrelsen på den øges, har det kun en lille effekt på aggregatets totale dimensioner og fodaftryk (se illustration). Alle øvrige komponenter, såsom filtre og ventilatorer, forbliver de samme."

Hvor meget er der at vinde på ECO størrelserne?

Den øgede ydeevne ved brug af ECO varmevekslere sammenlignet med standardstørrelser varierer i henhold til komponentvalg og lufthastigheden i aggregatet.

I de nye Geniox modeller varmevekslersektionen større for at kunne rumme de højeffektive ECO varmevekslere.

"Ved at anvende ECO varmevekslerne i stedet for vores standardmodeller med meget høj ydeevne, reduceres varmeforbruget med op til 20 % og elforbruget med op til 15 %, i en installation med næsten det samme fodaftryk."

Mikael Rydell
Commercial Product Manager, AHU, Systemair

Kort sagt giver Geniox med ECO varmevekslere

  • Højere ydeevne og luftmængde

  • Lavere tryktab og SEL-værdier

  • Næsten det samme fysiske fodaftryk

Hvornår vil Geniox modellerne være tilgængelige?

Størrelse 10–18

med ECO modstrømsveksler, marts 2023

Størrelse 10–31

med ECO krydsveksler, september 2023

Størrelse 10–31

med ECO roterende varmeveksler, september 2023

Istock 486916254 Syscad

Ved at anvende Systemairs konfigurationsværktøj, SystemairCAD, som inkorporerer de nye Geniox modeller med ECO varmvekslere, vil rådgivere på enkel vis kunne vælge de bedst egnede Geniox konfigurationer til en endnu bredere vifte af projekter.