Systemair opruster på brand- og røgventilatorer

Systemair har branchens største udvalg af certificerede brand- og røgventilatorer. Nu vil Systemair styrke denne position yderligere.

Systemairs brand- og røgventilatorer er tilpasset alle typer af formål, hvilket gør at man kan levere til alle behov på det danske marked. Der er flere af modellerne på lager, hvilket også imødekommer krav til korte byggeperioder.

Systemairs produktprogram består af brand- og røgventilatorer, som kan leveres som boksventilatorer, aksialventilatorer samt tagventilatorer. Et stort udvalg af tilbehørsdele gør det samtidig muligt at få den samlede pakke ét sted.

“Ventilatorerne kan leveres godkendt til hhv. 300, 400 og 600 °C, både med EC- og AC-motorer, og med luftmængder op til 210.000 m3/h”, udtaler Marketing- og produktchef Birgit Knudsen.

Systemair kan levere til tre forskellige forhold:

Røgventileret system:

Røgventilatoren til dette formål skal være testet iht. DS 428.4. En røgventilator benyttes til røgventilerede systemer, som sikrer mod brand- og røgspredning via kanalsystemet på ventilationsanlæg.

Røgudluftning:

Brand- og røgventilatorer til røgudluftning skal være certificeret iht. EN 12101-3. Røgudluftning er en foranstaltning, som benyttes af redningsmandskabet til at udlufte kold røg i tilfælde af brand.

Brandventilation:

Brand- og røgventilatorer til brandventilation skal være certificeret iht. EN 12101-3. Et brandventilationsanlæg er et anlæg, der kan aflaste et rum eller en bygning for varme og røg således, at personsikkerheden øges, at bygningsdele ikke påvirkes kritisk under en brand, at brandens omfang begrænses, og det sikres, at det er muligt at foretage en rimelig slukningsindsats.

Se mere i brochuren Brand- og røgventilatorer samt på www.brandvent.dk.

×
×
×
×
×
×
×