Geniox som samlesæt

Systemairs nye ventilationsaggregater Geniox kan leveres som samlesæt. På den måde leveres hver sektion for sig, og aggregatet samles på pladsen.

En af nyhederne ved Systemairs aggregatserie Geniox er, at aggregaterne kan leveres opdelt i sektioner. Det er en løsning, der er særlig velegnet til renoveringsopgaver, hvor der kan være begrænset plads til indtransport og montering af aggregatet. Det vil også være med til at lette transporten på pladsen, hvor der eksempelvis kan være fem mindre sektioner fremfor et samlet aggregat at flytte rundt på.

Systemair tilbyder opdeling i sektioner som en standardløsning. Samtidig har denne løsning heller ikke betydning for aggregatets længde. Aggregatet vil kun være 82 mm højere, når det opdeles i sektioner. Alle Geniox aggregater, fra de mindste til de største størrelser, kan leveres opdelt i sektioner.

Geniox er en ny generation af ventilationsaggregater fra Systemair. Aggregaterne fås i 12 størrelser med luftmængder fra 750-48.000 m3/h (0,2-13,3 m3/s).

×
×
×
×
×
×
×