Systemair

Zapraszamy na bezpłatne webinaria Systemair!

Weź udział w szkoleniach online prowadzonych przez naszych ekspertów.

  • Bez wychodzenia z domu czy biura.

  •  Czas trwania szkolenia: 45-60 minut.

  •  Certyfikat dla każdego uczestnika.

Zarejestruj się już dziś!
Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. 

Skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia uczestnictwa w webinarium.

Webinarium #3

Kurtyny powietrzne w aspekcie projektowym i architektonicznym

Termin: 2 czerwca 2020 r. (wtorek), godz. 10:00-10:45
Czas trwania: 45 minut
Prelegent: Tomasz Durko, Product Manager Heating

Program:

1. Kiedy warto zastosować kurtynę powietrzną.
2. Parametry mające wpływ na poprawne działanie kurtyny powietrznej.
3. Optymalne dopasowanie kurtyny powietrznej do typu wnętrza.
4. Kurtyna powietrzna w ukrytej instalacji.
5. Zastosowanie kurtyn w wybranych obiektach referencyjnych.

Webinarium #4

Systemy wentylacji SAVE

Termin: 9 czerwca 2020 r. (wtorek), godz. 10:00-11:00
Czas trwania: 60 minut
Prelegent: Jacek Kidoń, Product Manager AHU

Program:

1. Typoszereg central wentylacyjnych SAVE.
2. Przykładowe miejsca instalacji.
3. Rekuperatory – okap kuchenny.
4. Program doboru.
5. System rozdzielaczowy.
6. Obiekty referencyjne.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w webinarium prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Systemair S.A., jako administratora danych osobowych, w celu otrzymywania Newslettera.
Chcę być informowana/y e-mailowo o wydarzeniach, promocjach i ofertach specjalnych Systemair S.A., zgadzam się na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych wysyłanych przez Systemair S.A. na wyżej podany adres e-mail.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Systemair S.A. z siedzibą w Łazach, Al. Krakowska 169, 05-552 Wólka Kosowska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000045740, NIP: 521-10-30-934, REGON: 011205914. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, aktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@systemair.pl. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Dołącz do nas!
Feedback