Greenhouse with Green Ventilation

Green Ventilation wskazuje kierunek rozwoju naszych najbardziej zrównoważonych produktów

Biorąc pod uwagę globalne zmiany klimatyczne, zrównoważony rozwój nigdy nie był bardziej istotny.

W Systemair postanowiliśmy na nowo zdefiniować i rozszerzyć naszą koncepcję Green Ventilation. Nasza nowa etykieta i odpowiadające jej wymagania dotyczące produktów pozwalają łatwo zidentyfikować najbardziej zrównoważone rozwiązania dla projektów HVAC.

Początkowo etykieta Green Ventilation oznaczała, że produkt posiada energooszczędny silnik EC. Aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie zrównoważonego rozwoju skupiliśmy się na innych równie ważnych czynnikach środowiskowych.

W rezultacie Green Ventilation jest obecnie godnym zaufania wskaźnikiem efektywności naszych produktów. Odzwierciedla nasze najwyższe standardy wewnętrzne, zapewniając jednocześnie naszym klientom spokój w obliczu wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju w projektach HVAC.

"Green Ventilation to prosty przewodnik po wyborze najbardziej zrównoważonych rozwiązań z naszego portfolio. Tylko produkty, które spełniają mierzalne kryteria zrównoważonego rozwoju, mogą nosić naszą nową etykietę."


Thomas Urban
Product Area Director, Fans and Accessories, Systemair Group

Green Ventilation zawiera praktyczne kryteria w zakresie zrównoważonego rozwoju dla każdej z grup produktowych

Dla każdej grupy produktów Systemair zestaw wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju określa, czy produkt kwalifikuje się do otrzymania etykiety Green Ventilation.

Zdefiniowane wymagania to nie tylko “zielony marketing”, są one mierzalne i weryfikowalne.

Wymagania Green Ventilation są często weryfikowane w celu odzwierciedlenia postępu technologicznego i ciągłego podnoszenia poprzeczki.

Oprócz efektywności energetycznej, Green Ventilation określa wpływ produktu na jakość powietrza w pomieszczeniach, bezpieczeństwo, komfort, potencjał tworzenia efektu cieplarnianego i nie tylko.

Green Ventilation opiera się na zbiorze ogólnych zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju

Nasze produkty są zawsze zgodne z aktualnymi wymogami Unii Europejskiej dotyczącymi Ekoprojektu – lub porównywalnymi przepisami obowiązującymi w innych rejonach.

Efektywność energetyczna jest kluczowa dla naszych produktów i rozwiązań, umożliwiając coraz niższe zużycie energii w budynkach, które w efekcie prowadzi do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Podczas opracowywania naszych produktów skupiamy się na materiałach oraz wydajności. Projektujemy z myślą o trwałości, możliwości naprawy oraz modernizacji.

Nasze zakłady produkcyjne i nasi dostawcy stale zmniejszają swój ślad węglowy poprzez wiele inicjatyw, w tym zwiększanie efektywności energetycznej i zmniejszenie zależności od paliw kopalnych.

Ogólnoświatowe wymagania dotyczące produktów w zakresie Green Ventilation

Poniżej przedstawiamy grupy produktowe oraz podstawowe kryteria, które muszą spełniać produkty, aby mogły zostać opatrzone etykietą Green Ventilation.