Shutterstock 1713871714

Zrównoważony rozwój: ponieważ mamy tylko jedną planetę

Nasz świat zależy od czystego, zdrowego powietrza. Ale zależy również od tego, czy nasze rozwiązania w zakresie wentylacji, ogrzewania i chłodzenia są energooszczędne i efektywnie wykorzystują zasoby naturalne.

Zrównoważony rozwój

W Systemair staramy się łączyć najlepsze elementy obu tych rozwiązań, aby zapewnić wyjątkową jakość powietrza w pomieszczeniach, jednocześnie przyczyniając się do bardziej zrównoważonej planety.

Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój obejmuje trzy wymiary: środowiskowy, społeczny i zarządzania (ESG). Przestrzegając tych surowych standardów, wpływamy na innowacje i pomagamy w dalszym rozwoju przemysłu na całym świecie.

Nasze obszary zainteresowania zrównoważonym rozwojem

Focus area

Odpowiedzialne przedsiębiorstwo

 • Zapewnienie etycznego i odpowiedzialnego biznesu

 • Zero tolerancji dla korupcji

 • Podejmowanie odpowiedzialności w naszym łańcuchu dostaw

Focus area

Zrównoważone miejsce pracy

 • Zero urazów związanych z pracą

 • Promowanie rozwoju pracowników

 • Równe szanse z kulturą integracyjną

Focus area

Zrównoważone działania

 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

 • Poprawić efektywność energetyczną obiektów i operacji

 • Minimalizacja wpływu firmy na środowisko

Focus area

Produkty zrównoważone

 • Opracowanie wiodących rozwiązań energooszczędnych

 • Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach

 • Podejście oparte na cyklu życia w celu zmniejszenia wpływu na środowisko

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju ONZ

W Systemair przyjęliśmy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ jako własne i stale pracujemy nad dostosowaniem naszych działań do tych celów, aby uczynić świat lepszym miejscem dla wszystkich.Nie musi to być jedno lub drugie. W Systemair wierzymy, że wzrost i zrównoważony rozwój idą w parze. Jako firma globalna bierzemy odpowiedzialność i działamy na rzecz bardziej zrównoważonej planety.

Lee Morgan
Lee Morgan
Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju na świecie | Grupa Systemair

Dumni z wyników

Sprzęt modułowy sprzedany przez Systemair w ciągu jednego roku umożliwia:

1,9TWh
niższe zużycie energii

Równoważna ilość energii elektrycznej zużywanej w 500 000 domach jednorodzinnych.

500 000ton
zaoszczędzonych emisji CO₂

Równowartość emisji dwutlenku węgla z 280 000 samochodów rocznie.