Geniox HP-serien med integreret reversibel varmepumpe - alt i ét optimeret aggregat

Komfortkøling og opvarmning

Ventiltionsaggregater

Med Geniox HP-serien med roterende varmeveksler og integreret reversibel varmepumpe, er hvert ventilationsaggregat et komplet, optimeret system med styring. To varmepumpevarianter håndterer stort set alle klimaforhold.

- Luftstrømme fra 720-30.000 m3/h, 0,2-8,3 m3/s
- Leveres som et fabrikstestet plug-and-play-ventilationsaggregat
- Enkel installation, ingen udendørs køleenhed eller rørføring påkrævet
- Brugervenligt styresystem med trådløs kommunikation
- Maksimal varmegenvinding om vinteren, stor køleydelse om sommeren

Alt-i-et ventilationsaggregat

Tilbyder både komfortkøling og opvarmning. At have kun ét integreret aggregat sparer plads i bygningen.

Enkel installation

Kompakt design, passer gennem standarddøråbninger. Intet behov for udendørs kondensatorer og rørføring. Lave installationsomkostninger.

Lave driftsomkostninger

Høj energieffektivitet, lavt samlet energiforbrug, minimale vedligeholdelseskrav og lang teknisk levetid.

Brugervenligt automatiksystem

Styr dine aggregater ved hjælp af NaviPad eller via Access Connect-appen på en smartphone eller tablet. Forprogrammerede funktioner hjælper dig med at optimere aggregatets drift.

Funktioner, der optimerer ydeevnen

Geniox HP DF (afrimningsfri)

Integreret reversibel varmepumpe

 • Køler eller opvarmer indblæsningsluften til forudindstillede parametre

 • Frekvensstyret Danfoss scroll-kompressor med PM-motor

 • Elektronisk ekspansionsventil forhindrer systemet i at køre med forkerte indstillinger

 • Trinløs styring af køle- og varmekapacitet sikrer præcis regulering

 • Meget høje COP- og EER-værdier.

Spoler giver lavt tryktab

Ekstraktions- og forsyningsspolerne er hydrofilt behandlet. Det er derfor ikke nødvendigt med en dråbefjerner.

Valgfri Boost-varmer

 • En boost-varmer er standard med en designtemperatur, der er koldere end -17 °C

 • Kan alternativt tilføjes som et separat modul på et senere tidspunkt

Kvalitets aggregathus

 • Aggregatets paneler er isoleret med 60 mm mineraluld i henhold til varmeisoleringsstandard T2/TB2.

 • Korrosionsbestandighed C5 (paneler).

Systemair automatiksystem

Den fælles styringsplatform for alle Geniox-modeller fås nu med trådløs kommunikation!

Enkel at tilslutte, konfigurere og kontrollere

 • Brugervenlig brugerflade

 • Mange forprogrammerede funktioner til optimering af aggregatets drift

 • Nem adgang til eksterne forbindelser

Energieffektive EC-ventilatorer

Systemair kammerventilator er kompakte moduler med højtydende EC-motorer. EC-ventilatorer tilbyder høj effektivitet, lave støjniveauer og lave SEL-værdier.

Roterende varmeveksler

 • Den roterende varmeveksler giver høj varmegenvinding og lavt tryktab og arbejder i harmoni med varmepumpen.

 • Tørreeffektivitet på op til 90 %.

Ingen afrimning

Altid 100 % frisk luft ind i bygningen

I Geniox HP DF-versionen kører varmepumpen kontinuerligt under forhold ned til -20 °C uden en afrimningscyklus. Det sikrer højere energieffektivitet på kolde vinterdage og større energigenvinding. Ingen afrimning er en betydelig fordel, da afrimning ikke giver mulighed for varmegenvinding og derved ikke udnytter værdifuld energi.

Hurtig og nem installation

Plug-and-play

Ventilationsaggregatet leveres altid fabrikstestet, der direkte kan placeres hvor som helst i bygningen. Den leveres med en indbygget kompressor, der allerede er fyldt med kølemiddel, og bruger to strømkilder til henholdsvis luftbehandling og varmepumpe. Der er ikke behov for separate udendørs komponenter eller rørføring.

Varmepumpedelen af Geniox HP DF-versionen kan passe gennem en 800 mm døråbning for de mindre størrelser og 900 mm for de større størrelser. Systemair Access-kontrolsystemet gør installation og idriftsættelse til ægte plug-and-play.

Geniox HP-serien har to varmepumpevarianter

Hvilken version skal jeg vælge?

Geniox HP DF-versioner giver en konstant lufttemperatur året rundt med imponerende høj varmegenvinding og energieffektivitet.

Geniox HP-versioner tilbyder effektiv køling og høj kølegendannelse.

Geniox HP DF

Til høj varmegenvinding

8 størrelser

Luftstrøm 0,2-5,5 m3/s, 720-20.000 m3/h
Reversibel varmepumpe med komfortkøling

 • Integreret, konfigureret og fyldt med kølemiddel fra fabrikken

 • Ingen udendørs installationer eller rørføring nødvendig

 • Ingen afrimningscyklus nødvendig

 • Optimeret design giver de højest mulige værdier for EER/COP

Kompakt løsning

 • Op til 25 % pladsbesparelse sammenlignet med andre indbyggede HP-systemer

 • Alle sektioner kan passere gennem en døråbning på 900 mm

 • Varmepumpe i én modulsektion

Køletilstand

 • Maksimeret brug af frikølingspotentiale, minimeret energiforbrug til kompressor

Opvarmningstilstand

 • Høj varmegenvindingseffektivitet, intet behov for et genopvarmningssystem

 • Opvarmning ned til -20 °C uden forvarmer

Varmepumpe fås som ekstraudstyr til Geniox og Geniox Core Systemair Access integreret automatiksystem

Geniox HP

Til genvinding af køling

9 størrelser

Luftstrøm 0,2-8,3 m3/s, 720-30.000 m3/h
Reversibel varmepumpe med komfortkøling

 • Integreret, konfigureret og fyldt med kølemiddel fra fabrikken

 • Ingen udendørs installationer eller rørføring nødvendig

Køletilstand

 • Genvinding af køling for at give komfortkøling selv på dage med høj varme

 • Maksimeret brug af frikølingspotentialet, minimeret energiforbrug til kompressoren

Opvarmningstilstand

 • Opvarmning ned til -12 °C uden forvarmer

 • Behov for genopvarmning

Mulighed for varmepumpe til Geniox og Geniox Core Systemair Access integreret automatiksystem

Systemair Access - komplet styring til ventilationsaggregater

Tråløs kommunikation

Systemair Access med trådløs kommunikation er et komplet automatiksystem til ventilationsaggregater, der gør avanceret teknologi let tilgængelig.

Det giver operatørerne mulighed for at optimere ventilationsydelsen og hjælper dem med at skabe det perfekte indeklima. Ved at drive aggregatet med maksimal effektivitet reducerer du energiforbruget og driftsomkostningerne.

 • Vælg dit foretrukne anlæg, smartphone, tablet eller det håndholdte kontrolpanel, NaviPad.

 • Intuitive menuer, der er nemme at navigere i, hjælper dig med at opnå det valgte indeklima.

 • Plug-and-play-konceptet reducerer tiden til installation, opsætning og idriftsættelse.

 • Modbus-kommunikation til alle interne komponenter forenkler ledningsføringen, også inde i aggregatet.

 • Cloud-service for fuld overvågning og tilgængelighed, selv uden for bygningen.

 • Trådløs kommunikation kan tilsluttes, konfigureres og styres via Access Connect-appen på din smartphone eller tablet.

Find det rigtige Geniox aggregat til dit projekt

SystemairCAD hjælper dig med at konfigurere det bedste Geniox-ventilationsaggregat til dit projekt.

Downloade alle data og al dokumentation, før du afgiver din ordre.

Brochure om Geniox HP-serien

Download

Læs mere i vores Geniox HP reference case

Lær mere om, hvordan vi understøtter alle projekter, fra de mest standardiserede til de projekter, med unikke tekniske krav.