Systemair

Systemy wentylacyjne Systemair udowodniają swoją skuteczność

System wentylacyjny Systemair udowadnia swoją skuteczność już w trakcie budowy tunelu przez dostarczenie na plac budowy systemu napowietrzającego. Następnie nasze systemy wentylacji służą do kontrolowania jakości powietrza w tunelu. W przypadku pożaru zachowują drogi ewakuacyjne wolne od dymu i ciepła.

Dostawca kompleksowych systemów

Systemair oferuje wiele produktów uzupełniających kompletowanie systemu wentylacji. Nasze portfolio obejmuje np. tłumiki, przepustnice, falowniki, króćce elastyczne, zespoły odpylające (są dostępne wersje ATEX), klapy przeciwpożarowe i systemy napowietrzania na drogach ewakuacyjnych. Wszystkie produkty są również dostępne z certyfikatem do zastosowania w systemach oddymiania.

Serwis

Oprócz badań laboratoryjnych i rozruchu na miejscu, nasze usługi obejmują analizę CFD i systemy do monitorowania systemu wentylacji w czasie pracy.

Dołącz do nas!
Feedback