Oprogramowanie do projektowania

do wszystkich systemów SYSVRF2, 2-rurowych, 3-rurowych i mini-VRF

SYSVRF2

SYSVRF2 to oprogramowanie do doboru i projektowania wszystkich systemów SYSVRF2, 2-rurowych, 3-rurowych i mini-VRF.

Funkcje SYSVRF2

Obliczanie obciążeń cieplnych i wybór wymaganej wydajności chłodzenia/grzania, typu i lokalizacji jednostek zewnętrznych i wewnętrznych

Obliczanie średnic przewodów czynnika chłodniczego i wymaganej dodatkowej ilości czynnika chłodniczego

Wybór optymalnego zestawu połączeń rurowych

System zarządzania budynkiem

Automatyczne sprawdzanie obwodu pod kątem zgodności z wymaganiami i ograniczeniami dotyczącymi maksymalnej długości przewodów czynnika chłodniczego i systemów wewnętrznych i zewnętrznych

Skompletowanie dokumentacji projektowej - specyfikacja (Excel), szczegółowa specyfikacja z rysunkami (Word) oraz wydruk wszystkich dokumentów

Wybór klimakonwektora DX podłączonego do skrzynki AHU SYSVRF2