ECBasic

ECBasic

Seria regulatorów z analogowym sygnałem wyjściowym 0-10 V

  • Łatwa instalacja

  • Proste sterowanie

  • Regulowana wartość zadana

  • Wbudowany czujnik

  • Uniwersalny dla czujnika zewnętrznego
4 różne kontrolery

Seria EC-Basic składa się z czterech różnych regulatorów.

  • EC-Basic-CO2/T, dla CO2 i temperatury

  • EC-Basic-H, dla wilgotności

  • EC-Basic-T, dla temperatury

  • EC-Basic-U, dla zewnętrznego analogowego sygnału wejściowego 0-10V

Możliwość dostosowania

Kontrolery EC-BASIC mogą być używane ze wszystkimi wentylatorami jednofazowymi 220 V i trójfazowymi 400 V EC firmy Systemair.

Normy CE

Sterownik EC-BASIC spełnia najwyższe standardy bezpiecznej pracy i jest zgodny ze znakami CE EN 60730-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1.

Regulator EC-BASIC został zaprojektowany do prostej i skutecznej kontroli zapotrzebowania w szerokim zakresie zastosowań. Może być używany ze wszystkimi wentylatorami jednofazowymi 220 V i trójfazowymi 400 V EC firmy Systemair i został inteligentnie zaprojektowany pod kątem łatwej instalacji, konserwacji i wymiany. Proste elementy sterujące ułatwiają obsługę. Posiada wbudowane czujniki lub wersję uniwersalną dla czujników zewnętrznych. Regulator porównuje CO2/temperaturę, wilgotność lub temperaturę, w zależności od posiadanej wersji, z regulowaną wartością zadaną i reguluje sygnał wyjściowy 0 - 10 V dla wentylatora z algorytmem PI w działaniu bezpośrednim lub odwrotnym w oparciu o ustawienie zworki JP1.

JP1 zamknięte 1-2=grzanie (odwrotna praca regulatora)

JP1 zamknięte 2-3=chłodzenie (prosta praca regulatora)

Sterownik EC-BASIC jest zgodny z normami CE EN 60730-1, EN 61000-6-3 i EN 61000-6-1. Dostępny w różnych wersjach. Wersje z pomiarem CO2 i temperatury, temperatury, wilgotności. Dostępna jest również opcja uniwersalna.