Systemair Application area (Skyline)

Duomenų centrų aušinimo sistemos

Saugios ir efektyviai naudojančios energiją aušinimo sistemos, kurių maksimali darbinės būsenos trukmė padeda didinti veiklos pelningumą

Aušinimas – labai svarbi duomenų centrų ir serverinių funkcija

Visame pasaulyje sparčiai augant internetinių procesų ir duomenų perdavimo poreikiui reikia statyti vis daugiau efektyvių duomenų centrų.

Jei planuojama, kad duomenų centrai ir serverinės ateityje išliks pelningos, labai svarbu, kad dabar jos atitiktų tarptautinius ilgalaikius energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos tikslus.

„Systemair“ siūlo įsigyti įvairių mažai besidėvinčių ir energiją taupiai vartojančių aušinimo sistemų, kurios savo funkciją puikiai atlieka ištisus metus ir beveik nedaro neigiamo poveikio aplinkai. Su šia įranga ne tik patikimai įgyvendinsite vietinius, nacionalinius ir tarptautinius efektyvaus energijos vartojimo reikalavimus, bet ir užtikrinsite numatytąsias centro eksploatacines savybes.

Tikslus ir patikimas veikimas

Maksimaliai efektyvus energijos vartojimas

Paprasta priežiūra ir montavimas

Ilgalaikis tvarumas

Kodėl rinktis „Systemair“?

Shutterstock 661112953

Išbandyta, kad būtų galima garantuoti reikiamas darbines charakteristikas

Visi „Systemair“ duomenų centrų ir serverinių aušinimo gaminiai išbandomi mūsų specializuotame bandymo centre ir įsitikinama jų veikimo efektyvumu esant sumodeliuotoms sąlygoms.

Nuotolinės prieigos funkcija, svarbiausia, skirta stebėti, kaip sistema veiks esant sumodeliuotai duomenų centro šiluminei apkrovai ir sudėtingiausioms lauko oro sąlygoms, įskaitant:

 • realųjį iki 500 ­kW apkrovos serverių stovo modeliavimą;

 • lauko oro sąlygas bandymo metu nuo –5 iki +45 °C;

 • valdymo įtaisų ir aliarmų imitavimo bandymą.

Bandymo centras pagal standartą AMCA210 akredituotas dirbti su oro srautu nuo 5 000 iki 100 000 m³/h. Visi matavimai atliekami pagal metodiką, nustatytą standarte ASHRAE I43-2015.

Shutterstock 1106963981

Pritaikoma įvairioms klimato sąlygoms

Valdyti galime daugelį dalykų, tačiau oras nėra vienas iš jų. Kokia prasmė turėti duomenų centro ar serverinės aušinimo sistemą, kuri geriausiai veikia tik siaurame aplinkos sąlygų intervale.

„Systemair“ duomenų centrų ir serverinių aušinimo sistemas galima lengvai pritaikyti pagal konkretų poreikį, kad veiktų kuo sklandžiau net esant ekstremaliam karščiui arba šalčiui.

Data Centre Server Room

Pritaikoma sudėtingoms patalpoms

Didinant duomenų centrų pajėgumą juose montuojama vis daugiau IT įrangos, todėl lieka mažiau vietos techninėms zonoms ir aušinimo sistemoms.

„Systemair“ aušinimo sistemos siūlomos įvairios konfigūracijos, todėl galite būti ramūs – būtinai rasime išmanų būdą sumontuoti jūsų įrenginius mažiausiame plote, įskaitant:

 • įeinamuosius kompleksus, kurių techninės priežiūros darbus galima atlikti iš vidaus;

 • „Lego“ principu sukonstruotus kompleksus, skirtus taupyti vietai tarp įrenginių techniniuose koridoriuose; taip sukuriamos pučiančių orą sienų sistemos, vienodai paskirstančios srautą per visą montavimo plotį;

 • vertikaliuosius įrenginius, užimančius mažiausia vietos, arba sistemas su horizontaliosiomis ventiliatorių sienomis, kurioms ant grindų vietos visai nereikia.

„Geniox Tera“

Geniox Tera

„Geniox Tera“ serijos netiesioginio natūraliojo aušinimo įrenginiai

„Geniox Tera“ serijos įrenginiai atitinka griežtus tvaraus aušinimo reikalavimus. Juose naudojamas lauko oras ir natūralus vėsinamasis garuojančio vandens efektas.

Naudojančios ypač mažai energijos garinamojo aušinimo sistemos

Atsižvelgiant į IT įrangai taikomus ASHRAE reikalavimus, natūralusis aušinimas „Geniox Tera“ įrenginiais daugelyje Europos vietų įmanomas ištisus metus. Labai karšto klimato regionuose natūralusis aušinimas gali būti naudojamas kartu su įmontuotąja priverstinio aušinimo pakopa, taip nuolat užtikrinant mažiausias energijos sąnaudas ir minimalų poveikį aplinkai.

 • Ypač veiksmingas natūralusis aušinimas, kuriam į duomenų centrą nesiurbiamas oras iš lauko.

 • Aušinimo galia – iki 400 kW.

 • Mažas pPUE santykis ir nedidelės vandens sąnaudos.

 • Vandens recirkuliacijos sistema ir daugiapakopė vandens kokybės kontrolė.

„Geniox Tera“ serijos netiesioginio natūraliojo aušinimo savybės:

 • - Beveik arba visai nereikalingas priverstinis aušinimas.

 • Trumpesnė šlapiojo natūraliojo aušinimo režimo veikimo trukmė ir didesnis vandens vartojimo efektyvumas esant tokioms pačioms darbinėms sąlygoms.

 • Minimalios ventiliatorių energijos sąnaudos dėl mažesnio slėgio kritimo įrenginio viduje.

 • Pasirinktinis integruotas tiesioginio plėtimosi šaldymo kontūras.

 • Platus šilumos atgavimo sistemų asortimentas.

Geniox Tera unit

„Geniox Tera“ serijos tiesioginio natūraliojo aušinimo įrenginiai

Ypač svarbiems vykdomos veiklos duomenų centrams reikia aušinimo sistemų, kurios ne tik efektyviai naudotų energiją, kad pakaktų mažiau išlaidų, bet ir būtų patikimos, t. y. BEVEIK ARBA VISAI NEBŪTŲ prastovų.

Stabiliai ir efektyviai veikiantys aušinimo įrenginiai, kuriais galite pasitikėti

„Geniox Tera“ serijos tiesioginio natūraliojo aušinimo įrenginiai skirti aušinti ypač dideliems duomenų centrams. Ši įranga, kuriai būdingas nedidelis užimamas grindų plotas, mažiausias pPUE santykis ir modulinė konstrukcija, veikia ypač efektyviai beveik visais konfigūracijos atvejais.

Ypač lanksčiai pritaikoma kompaktiška modulinė įranga montuojama efektyviausiai išnaudojant techninių patalpų erdvę.

Standartiniai įrenginiai, kurių aušinimo galia siekia 400 kW, ir gaminami pagal užsakymą iki 840 kW aušinimo galios įrenginiai.

Įmontuotieji valdymo įtaisai ir jutikliai, skirti jungti į kliento pasirenkamas automatinių perjungiklių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinių valdymo sistemas.

„Geniox Tera“ serijos tiesioginio natūraliojo aušinimo įrenginių savybės

 • Užtikrinamas minimalus pPUE santykis.

 • Įdiegus natūralaus aušinimo sistemą be pagalbinio priverstinio aušinimo kontūro, veiklos sąnaudos bus ypač mažos.

 • Mažas oro greitis, tolygus srauto paskirstymas visoje duomenų centro salėje ir efektyvūs šilumos mainai dėl mažesnio greičio įrenginio viduje.

 • Galima įsigyti su papildomai užsakomu šilumos atgavimo moduliu ir įranga, skirta naudoti esant ypač žemai lauko oro temperatūrai.