Informavimo politika

Mes siekiame, kad „Systemair" valdytų ilgalaikę ir tvarią veiklą. Todėl esame pasiryžę užtikrinti, kad pažeidimai, galintys rimtai pakenkti įmonei ar mūsų darbuotojams, būtų kuo anksčiau pastebėti ir ištirti. Sukūrėme informavimo apie pažeidimus sprendimą, kad būtų lengviau tiems, kurie nori pateikti informaciją apie pažeidimus, pažeistus galiojančius teisės aktus. Visas ataskaitas gauna ir tvarko išorinis agentas.

Atkreipkite dėmesį, kad tik asmenims, tiesiogiai susijusiems su „Systemair“ veikla, taikoma apsauga, numatyta informavimo apie pažeidimus teisės aktuose (Asmenų, pranešančių apie pažeidimus, apsaugos įstatymas (SFS 2021:890)). Skaityti daugiau čia.

Instrukcijos

ATASKAITŲ TEIKIMAS VIDINIAIS INFORMAVIMO KANALAIS

Pranešti galima raštu svetainėje wb.2secure.se arba telefonu (+46) 77-177 99 77. Galite likti anonimiški abiejuose pranešimų teikimo kanaluose. Jei norite pranešti per asmeninį susitikimą, to galite paprašyti užregistruodami ataskaitą svetainėje wb.2secure.se. Asmeninis susitikimas bus surengtas susitarus su „Systemair“ atstovu arba „Systemair“ informavimo paslaugų teikėju „2Secure“.

Registruodami naują ataskaitą svetainėje wb.2secure.se, turite nurodyti konkretų įmonės kodą SYS982, kad nustatytumėte, jog ataskaita rengiama „Systemair“. Svetainėje jūsų bus paprašyta atsakyti į daugybę klausimų, susijusių su ataskaita. Galite likti anonimiški, jums bus suteikiamas unikalus bylos numeris bei slaptažodis. Juos būtina išsaugoti tam, kad galėtumėte aktyviai prisijungti prie svetainės, stebėti pranešimus ir bendrauti su 2Secure atsakingu asmeniu.

ATASKAITŲ TEIKIMAS VIDINIAIS INFORMAVIMO KANALAIS

Pranešti galima raštu svetainėje wb.2secure.se arba telefonu (+46) 77-177 99 77. Galite likti anonimiški abiejuose pranešimų teikimo kanaluose. Jei norite pranešti per asmeninį susitikimą, to galite paprašyti užregistruodami ataskaitą svetainėje wb.2secure.se. Asmeninis susitikimas bus surengtas susitarus su „Systemair“ atstovu arba „Systemair“ informavimo paslaugų teikėju „2Secure“.

Registruodami naują ataskaitą svetainėje wb.2secure.se, turite nurodyti konkretų įmonės kodą SYS982, kad nustatytumėte, jog ataskaita rengiama „Systemair“. Svetainėje jūsų bus paprašyta atsakyti į daugybę klausimų, susijusių su ataskaita. Galite likti anonimiški, jums bus suteikiamas unikalus bylos numeris bei slaptažodis. Juos būtina išsaugoti tam, kad galėtumėte aktyviai prisijungti prie svetainės, stebėti pranešimus ir bendrauti su 2Secure atsakingu asmeniu.

Užregistravus pranešimą, jį apdoroja patyrę 2Secure pareigūnai, kurie susisieks su pagrindiniu Systemair kontaktiniu asmeniu pagal iš anksto nustatytą kontaktų sąrašą. Jei ataskaitos objektas yra pagrindinis kontaktinis asmuo, apie tai bus informuojamas kitas kontaktų sąraše esantis asmuo. Systemair visada galiausiai įvertina ataskaitą ir nusprendžia, kokių priemonių reikia imtis.

ATASKAITŲ TEIKIMAS IŠORINIAIS INFORMAVIMO KANALAIS

Galite ne tik teikti ataskaitas „Systemair“ vidiniam informavimo kanalui, bet ir iš išorės pranešti kompetentingai institucijai konkrečioje atsakomybės srityje arba vienai iš ES institucijų, įstaigų ir agentūrų. Kompetentingomis institucijomis paskirtos šios institucijos ir sukurti išoriniai ataskaitų teikimo kanalai: Švedijos darbo aplinkos tarnyba, Nacionalinė būsto, statybos ir planavimo valdyba, Nacionalinė elektros saugos valdyba, Švedijos ekonominių nusikaltimų tarnyba, Švedijos nekilnojamojo turto agentų inspekcija, Švedijos finansų priežiūros institucija, viešoji institucija. Švedijos sveikatos agentūra, Švedijos jūrų ir vandens valdymo agentūra, Švedijos privatumo apsaugos institucija, Strateginių produktų inspekcija, Sveikatos ir socialinės priežiūros inspekcija, Švedijos cheminių medžiagų agentūra, Švedijos vartotojų agentūra, Švedijos konkurencijos tarnyba, Švedijos maisto agentūra, Medicinos produktų agentūra, Apskričių administracinės valdybos, Švedijos civilinių nenumatytų atvejų agentūra, Švedijos aplinkos apsaugos agentūra, Švedijos pašto ir telekomunikacijų tarnyba, vyriausybės įstaigos, Švedijos auditorių inspekcija, Švedijos mokesčių agentūra, Švedijos miškų agentūra, Švedijos lošimų tarnyba, Švedijos energijos agentūra, Švedijos žemės ūkio valdyba, švedas sh Akreditavimo ir atitikties vertinimo valdyba, Švedijos radiacinės saugos tarnyba ir Švedijos transporto agentūra.

APIE ĮSTATYMĄ GINANTĮ INFORMACIJOS TEIKĖJĄ

Be galimybės pranešti apie įtariamus pažeidimus pagal pranešimo apie pažeidimus teisės aktus, pagal Švedijos spaudos laisvės įstatymą ir Švedijos pagrindinį saviraiškos laisvės įstatymą taip pat suteikiama teisė į informacijos atskleidimo ir įsigijimo laisvę. Tai reiškia, kad darbuotojas (su tam tikromis išimtimis) tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje gali nebaudžiamas ir kitaip konfidencialią informaciją skelbti žiniasklaidai, kuriai taikomas Švedijos spaudos laisvės įstatymas ir Švedijos pagrindinis saviraiškos laisvės įstatymas.

Taip pat išplėsta darbuotojų apsauga viešojo sektoriaus organizacijose ar kitose veiklose, kuriose taikoma informatorių apsauga pagal Švedijos informatorių apsaugos tam tikruose ekonominės veiklos sektoriuose įstatymą (SFS 2017:151) arba Švedijos visuomenės prieigos prie informacijos ir slaptumo aktas (SFS 2009:400). Ši išplėstinė apsauga yra susijusi su draudimu atlikti tyrimą ir draudimu imtis atsakomųjų veiksmų.

Draudimas atlikti tyrimą reiškia, kad valstybinė įstaiga ar kita viešoji įstaiga paprastai negali tirti kas pateikė pranešimą.

Draudimas imtis atsakomųjų veiksmų reiškia, kad plačioji visuomenė negali imtis priemonių, kurios turi neigiamų pasekmių asmeniui, nes jis pasinaudojo saviraiškos ir informacijos atskleidimo laisve.