Systemair

Suuret ilmamäärät muissa kuin asuinrakennuksissa

Ilmanvaihto sertifioiduilla passiivitalokomponenteilla

Passiivitalot ja rakennukset, jotka eivät ole tarkoitettu asumiseen, ovat lähes ilmatiiviitä. Näissä rakennuksissa on erittäin tärkeää korvata "käytettyä" sisäilmaa tuoreella ulkoilmalla, jotta hygieniataso saadaan pidettyä korkeana. Halpa ja lämpötila neutraali ilmastointi on taattu oikealla tekniikalla.

 

Muihin kuin asuinrakennuksiin, kuten pankkeihin, kouluihin, teollisuusrakennuksiin jne., asetetaan entistä enemmän vaatimuksia ilmastoinnille, koska näissä rakennuksissa lämpökuormat ovat rakennuksessa olevien laitteiden, kuten koneiden, tietokoneiden ja työkalujen tuottamia, eivätkä ne ole riippuvaisia ulkoisista olosuhteista.

 

Norminomaiset vaatimukset

Julkisissa passiivitaloissa määritellään VDI:n suuntaviivoissa paitsi optimaalinen ilmamäärätasapaino ja energiakriteerit, mutta ne myös kiinnittävät suurta huomiota hygieniavaatimuksiin. Nämä standardit edellyttävät jäähdytysjärjestelmien erikoissuunnittelua, laitteiden on oltava puhdistettavissa tai jopa laitteiden kaikkien osien on oltava desinfioitavissa.

Ilmanvaihtokoneiden koko on otettava huomioon huoneen muussa arkkitehtuurisessa suunnittelussa. Huollon pääsy laitteelle on oltava esteetön.

Sulatusjärjestelmän ratkaisut

Lämmitysjärjestelmän on tarkoitus kattaa rakennuksen lämmitystarpeet ja sillä pitää olla riittävästi reserviä lämmöntalteenottolaitteiden sulattamiseen. Sulatusprosesseja on kaksi erilaista. Yksi esilämmittää ulkoilman, sen lämpötilan ollessa alle -5°C, kanavalämmittimen avulla, mikä samalla johtaa yleisesti painehäviöihin ja suurempaan tuloilmapuhaltimen energian kuormitukseen. Tällöin käytetään tavallisesti nesteseosta, jolla on korkeampi viskositeetti kuin vedellä, mikä johtaa noin 40% suurempaan nesteen painehäviöön ja kasvattaa virrankulutusta.

Toinen tekniikka on älykkäämpi sillä sulatus riippuu täysin tarpeesta. Poistoilman anturit määrittelevät poistoilman kastepisteen. Ulkoilman lämpötiloissa 0°C ja sen alapuolella, on määritelty ulkoilman ja poistoilman keskimääräinen lämpötilaero, ja jos ero on alle 0°C ja kastepistelämpötila on keskimääräisen lämpötilan yläpuolella, sulattaa järjestelmä automaattisesti. Tällöin poistoilman ohitus aukeaa ja lämmin poistoilma kuumentaa puolta lämmöntalteenottojärjestelmästä, kunnes poistoilma saavuttaa yli 0°C:n lämpötilan, minkä jälkeen ohivirtausvaimentimet suljetaan uudelleen. Tällä tekniikalla on kaksi energiahyötyä: 1. sulatuksen aikana suurin osa lämmöntalteenottojärjestelmästä on vielä käynnissä, 2. tarpeenmukainen sulatustoiminto.

Koska laitteet toimivat ulkoilmalla, vaikuttaa yksikön tehokkuuteen vuodenajan lisäksi sen
maantieteellinen sijainti. Jäätymisriski ilmaantuu alle -5°C:n lämpötiloissa.

Follow us on our social channels
Feedback