Allastilat

Allastilojen ilmanvaihtojärjestelmä pitää allastilan kosteuden halutuissa rajoissa huolehtien samalla riittävästä ja tarpeenmukaisesta ilmanvaihdosta.

Kosteudenhallinta määrää tarpeen

Allastilojen ilmanvaihtojärjestelmä suorittaa samanaikaisesti useita tehtäviä. Päätehtävänä on pitää allastilan kosteus halutuissa rajoissa huolehtien samalla riittävästä ja tarpeenmukaisesta ilmanvaihdosta.

Uima-allastilan kosteudenhallinta on siis tasapainoilua viihtyvyyden, rakenteiden kestävyyden, terveysnäkökulmien ja energiansäästön välillä.

Tarkka ja luotettava toiminta

Parasta energiatehokkuutta

Helppo huoltaa ja asentaa

Kestävä pitkällä aikavälillä

Lämpötila ja kosteus

Lämpötila

Korkeampi lämpötila lisää haiduntaa ja kuluttaa täten lämmitysenergiaa. Kaikenlaiset viihtyvyyttä lisäävät laitteet, kuten vesiliukumäet, porealtaat, hierovat suihkut jne. lisäävät haihduntaa ja minkä johdosta on tarve tehostaa ilmanvaihtoa ja kosteudenpoistoa. Myös mahdollinen lattialämmitys lisää haihduntaa. Riittävä ilmanvaihto on luonnollisesti myös tarpeen hiilidioksidin ja allasvedestä haihtuvien, terveydelle haitallisten kemiallisten yhdisteiden poistamiseksi.

Kosteus

Allashuoneen absoluuttisen kosteuden terveydellisenä ylärajana voidaan pitää 14,3g H2O/(kg kuivaa ilmaa), mikä on noin 20 % pahoinvointirajan alapuolella. Vaatimus toteutuu esimerkiksi silloin, kun sisäilman lämpötila on 30°C ja suhteellinen kosteus 54%. Usein joudutaan rakenneratkaisujen takia pitämään allashuoneen ilman kosteus tätä alhaisempana.

Myös altailla työskentelevän henkilökunnan hyvinvoinnin kannalta on mahdollisesti asetettava matalampi rajakosteus sellaisissa halleissa, joissa henkilökunnalla ei ole käytettävissään selvästi allashuonetta viileämpää valvomoa.

Systemairin Menerga allastilaratkaisut takaavat energiatehokkuuden ja henkilökunnan terveysturvallisuuden.

Menerga ThermoCond -ilmanvaihtokone

Menerga ThermoCond -ilmanvaihtokoneilla voidaan energiaa ottaa talteen automatisoidun poistoilman kosteudentarkkailun avulla. Kun koneessa on korroosiota kestävän polypropeenisen, lämmönvaihtimen lisäksi poistoilmalämpöpumpulla saadaan lämpöenergiaa tehokkaasti talteen faasimuutoksen tapahtuessa höyrystinpatterissa. Talteen otettu lämpöenergia voidaan siirtää tuloilman lämmitykseen.

ThermoCond -ilmanvaihtokoneeseen voidaan haluttaessa lisätä allasvesilauhdutin. Kone ohjaa tällöin automaattisesti kolmitieventtiilin avulla kuumakaasua lämmityspatterille ja allasvesilauhduttimelle siten, että tuloilman lämmitykseen tarpeeton lämpöenergia voidaan siirtää allasveteen.