Tietosuojakäytäntö

Yleinen tietosuojailmoitus

Data Protection 1024

Me, yritys Systemair AB, Industivägen, SE-739 30 Skinskatteberg Ruotsi, ilmoitamme tietosuoja-asetuksen (GDPR) 13 artiklan mukaisesti yksityiskohtaisesti henkilötietojesi käsittelystä (jäljempänä ”tiedot”).

GDPR on asettanut velvollisuuksia henkilötietojen suojan varmistamiseksi niiden käsittelyn aikana.

Jäljempänä kerromme sinulle, mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme sekä mitä oikeuksia sinulla on niitä kohtaan.

Käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietojen käsittely on tarpeen tilausten käsittelemisen ja sopimusosien toimittamisen vuoksi. Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti:

 • Täyttääksemme sopimusvelvoitteita

 • Määritelläksemme asiakaskohtaisen luottorajan

 • Tilauksen luottosumman vahvistamiseen

 • Maksutapahtumien käsittelemiseen

 • Toimittaaksemme tavarat ja palvelut

 • Osoite- ja yhteystietojen lähettäminen logistiikkapalveluita tarjoavalle taholle tilauksen toimittamista varten

 • Osoite- ja yhteystietojen lähettäminen sisäisille ja ulkoisille huoltoteknikoille, jotta he voivat suorittaa palveluitaan

 • Tietojen tallentaminen Systemair-konsernin CRM-järjestelmään tarjousten valmistelua, laitteiden suunnittelua ja varaosien myyntiä varten

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti oikeutettu intressi kasvattaa liikesuhdetta suoramarkkinoinnilla:

 • Lähettämällä kiinnostavia tietoja tuotteistamme ja kampanjoistamme

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti suostumuksellasi:

 • Lähettämällä yrityksemme uutiskirjeen sähköpostitse

Käsittelyaika

Käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan, kuin on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi tai nykyisten liiketoimintaan ja verotukseen liittyvien vaatimusten täyttämiseksi. Tämä käsittää myös keskinäisen liikesuhteen edistämisen.

Kaupalliset asiakirjat arkistoidaan 6 tai 10 vuotta yrityslainsäädännön ja verosäännösten mukaisesti.

Niin kauan kuin et vastusta henkilötietojen käsittelyä, käytämme henkilötietoja parantaaksemme asiakaspalvelua ja vahvistaaksemme liikesuhdetta kanssasi.

Jos pyydät henkilötietojen poistamista, teemme niin välittömästi, mikäli se ei ole ristiriidassa nykyisten liiketoimintaan tai verotukseen liittyvien tietojen säilytysvaatimusten kanssa.

Oikeutesi rekisteröitynä:

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä

 • Pyytää, että henkilötietojasi korjataan tai poistetaan

 • Rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä (vain säilyttäminen sallittua)

 • Vastustaa henkilötietojen käsittelyä

 • Pyytää tietojen siirtämistä

 • Peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelemiseen milloin tahansa, tämän kuitenkaan vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

 • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Toivomme, että nämä tiedot auttavat sinua hyödyntämään oikeuksiasi henkilötietojasi koskien. Jos haluat lisätietoja tietosuojakäytännöistä, tutustu tietosuojaselosteeseen tai ota yhteyttä valvontaviranomaiseen.

1. Yleiskatsaus tietosuojaan

Yleiskuvaus

Seuraavana on esitetty yleiskuvaus siitä, mitä henkilökohtaisille tiedoillesi tapahtuu verkkosivustollamme vieraillessasi. Henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa. Yksityiskohtaiset tiedot tietosuojasta löytyvät alla olevasta tietosuojakäytännöstä

Tietojen keruu verkkosivuillamme

Kuka on vastuussa verkkosivustollamme kerätyistä tiedoista?

Verkkosivustolla kerätyt tiedot käsitellään sivuston ylläpitäjän toimesta. Operaattorin yhteystiedot löytyvät verkkosivustolla vaaditusta lakisääteisestä tiedoksiannosta.

Miten keräämme tietoja?

Osa keräämistämme tiedoista on sinun ilmoittamia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi yhteydenottolomakkeelle kirjoittamasi tiedot.

Muut tiedot ovat tietojärjestelmämme automaattisesti keräämiä tietoja verkkosivustolla vieraillessasi. Nämä tiedot ovat pääasiassa teknisiä tietoja, kuten tietoja käyttämästäsi selaimesta ja käyttöjärjestelmästä tai millä sivulla vierailit. Nämä tiedot kerätään automaattisesti heti sivustolle tullessasi.

Mihin käytämme tietoja?

Osalla keräämistämme tiedoista varmistamme verkkosivustomme moitteettoman toiminnan. Muiden keräämiemme tietojen avulla analysoimme miten verkkosivustolla vierailijat käyttävät verkkosivustoamme.

Mitä oikeuksia sinulla on omiin tietoihisi?

Sinulla on aina oikeus pyytää koonti keräämistämme henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja niiden vastaanottajista ilman veloitusta. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista, käsittelyn keskeyttämistä sekä henkilötietojen poistamista. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa lakisääteisessä tiedoksiannossa ilmoitettuihin yhteystietoihin, jos sinulla on lisäkysymyksiä yksityisyydensuojasta tai tietosuojasta. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Analytiikka ja kolmannen osapuolen työkalut

Vieraillessasi verkkosivustollamme voidaan Internetin käyttöösi liittyen tehdä analyyseja. Tämä tapahtuu ensisijaisesti evästeiden ja analyysien avulla. Internetin käytöstä tehtävät analyysit ovat yleensä anonyymeja eli emme voi tunnistaa sinua näistä tiedoista. Voit vastustaa tällaisten analyysien tekemistä tai estää sen kokonaan käyttämällä tietynlaisia työkaluja. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät seuraavasta tietosuojakäytännöstä.

Voit vastustaa tätä analyysia. Kerromme sinulle myöhemmin tässä dokumentissa mitä vaihtoehtoja sinulla on tämän osalta käytettävissä.

2. Yleiset tiedot ja pakolliset tiedot

Tietosuoja

Tämän verkkosivuston operaattorit suhtautuvat henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti, tietosuoja-asetuksen sekä tämän tietosuojakäytännön mukaisesti

Jos käytät tätä verkkosivustoa, tullaan erilaisia henkilötietoja keräämään vierailusi yhteydessä. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden avulla yksilön henkilöllisyys voidaan tunnistaa. Tämä tietosuojakäytäntö kertoo sinulle, mitä tietoja keräämme ja mihin käytämme niitä. Se selittää myös, miten ja mihin tarkoitukseen se tehdään.

Huomioithan, että Internetin välityksellä (esim. sähköpostitse) lähetetyt tiedot voivat olla alttiita tietoturvaloukkauksille. Tietojesi täydellinen turvaaminen kolmansilta osapuolilta ei ole mahdollista.

Verkkosivustosta vastaavan tiedot

Tämän verkkosivuston tietojen käsittelystä vastaava osapuoli on:

Systemair AB
Industrivägen 3
SE-739 30 Skinnskatteberg
Telephone: Tel +46 222 440 00
Email: mailbox@systemair.se

Vastuullinen osapuoli on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen käsittelystä (nimet, sähköpostiosoitteet jne.).

Suostumuksen peruuttaminen

Monet tietojenkäsittelytoimet ovat sallittuja vain nimenomaisella suostumuksellasi. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Pyynnön voi tehdä vapaamuotoisella sähköpostiviestillä. Henkilötiedot, jotka on kerätty ennen suostumuksen peruuttamista, voidaan vielä kuitenkin laillisesti käsitellä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos tietosuoja-asetusta on rikottu, on asianomaisella oikeus tehdä toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle valitus

Oikeus siirtää tiedot

Sinulla on oikeus saada henkilötiedot, joita käsittelemme suostumukseesi tai sopimukseen perustuen toimitettavan automaattisesti sinulle tai toiselle rekisterinpitäjälle yleisesti käytetyssä, jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Suora siirto rekisterinpitäjältä toiselle suoritetaan niiltä osin kuin se on teknisesti mahdollista.

SSL- tai TLS-salaus

Tämä sivusto käyttää SSL- tai TLS- salausta turvallisuussyistä ja luottamuksellisen sisällön lähettämisen suojaamiseksi, kuten yhteydenotto-lomakkeet, jotka lähetät meille sivuston käyttäjänä. Voit tunnistaa salatun yhteyden selaimesi osoiteriviltä osoitteen muuttuessa ”http://” alkuisesta osoitteesta ”https://” alkuiseen osoitteeseen sekä selaimen osoiterivillä näkyvästä lukosta.

SSL- tai TLS-salauksen ollessa käytössä lähetettyjen tietojen lukeminen kolmansien osapuolien toimesta ei ole mahdollista.

Tiedot, estäminen, poisto

Lain mukaan sinulla on oikeus pyytää, milloin tahansa ilman erillistä veloitusta, sinusta kerättyjä henkilötietoja, niiden alkuperää, niiden vastaanottajien tietoja sekä tiedot siitä mihin tarkoitukseen niitä on käytetty. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojen korjausta, poistamista tai käsittelyn estämistä. Voitte olla meihin yhteydessä milloin tahansa ”Lakisääteinen tiedoksianto” kohdassa ilmoitettujen yhteystietojen avulla, jos sinulla on lisäkysymyksiä yksityisyyden suojasta tai tietosuojasta.

Myynninedistämisviestien vastustaminen

Täten kiellämme nimenomaisesti sellaisten yhteystietojen käytön, jotka on julkaistu verkkosivujen Lakisääteinen tiedoksianto yhteydessä, kun on kyse sellaisten mainos- ja tiedotusmateriaalien lähettämisestä, joita ei ole nimenomaisesti tilattu. Sivuston ylläpitäjä pidättää itsellään oikeuden ryhtyä erityisiin oikeustoimiin, jos ei-toivottua mainosmateriaalia vastaanotetaan, kuten esimerkiksi sähköpostitse

3. Tietojen keruu sivustollamme

Evästeet

Jotkut verkkosivujemme sivuista käyttävät evästeitä. Evästeet eivät vahingoita tietokonetta eivätkä sisällä viruksia. Evästeet auttavat tekemään sivustostamme käyttäjäystävällisempiä, tehokkaampia ja turvallisempia. Evästeet ovat pieniä selaimesi tietokoneellesi tallentamia tekstitiedostoja.

Suurin osa käyttämistämme evästeistä ovat niin sanottuja "istunto evästeitä". Ne poistetaan automaattisesti vierailusi jälkeen. Muut evästeet jäävät laitteesi muistiin, kunnes poistat ne. Nämä evästeet mahdollistavat selaimesi tunnistamisen, kun vierailet verkkosivustolla uudelleen.

Voit määrittää selaimesi ilmoittamaan sinulle evästeiden käytöstä, jotta voit päättää tapauskohtaisesti hyväksytkö vai et evästeiden käytön. Vaihtoehtoisesti selaimesi voidaan määritellä hyväksymään evästeet automaattisesti tietyin ehdoin tai hylkäämään ne aina tai poistamaan evästeet automaattisesti, kun selain suljetaan. Evästeiden poistaminen käytöstä saattaa rajoittaa tämän sivuston toimivuutta

Evästeet, jotka ovat välttämättömiä sähköisen viestinnän sallimiseksi tai tietyjen toimintojen, joita haluat käyttää (kuten ostoskorin), voidaan käyttää tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan f alakohta mukaisesti. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu intressi evästeiden tallentamiseen, jotta varmistetaan optimoidut palvelut ilman teknisiä virheitä. Jos tallennetaan myös muita evästeitä (kuten niitä, joita käytetään analysoimaan Internetin selailukäyttäytymistäsi), niitä käsitellään erikseen tässä tietosuojakäytännössä.

Yhteydenottolomake

Jos lähetät meille kysymyksiä yhteydenottolomakkeella, keräämme lomakkeeseen syötetyt tiedot, mukaan lukien antamasi yhteystiedot, vastataksemme kysymykseesi ja kertoaksemme mahdollisista jatkotoimista. Emme jaa näitä tietoja ilman lupaasi.

Näin ollen käsittelemme kaikki tiedot, jotka annat yhteydenottolomakkeelle vain sinun suostumuksella tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Tämän pyynnön voit tehdä vapaamuotoisella sähköpostiviestillä. Tiedot, jotka olemme keränneet ennen pyyntösi lähettämistä, voidaan edelleen laillisesti käsitellä

Säilytämme keräämiämme tietoja, joita annat yhteydenottolomakkeelle, kunnes pyydät niiden poistamista, peruutat luvan niiden säilyttämiseen tai niiden säilyttämiseen liittyvää tarkoitusta ei ole enää olemassa (esim. pyyntösi lähettämisen jälkeen). Tämä määräys ei vaikuta pakollisiin lakisääteisiin säännöksiin, erityisesti pakollisiin tietojen säilytysaikoihin.

4. Sosiaalinen media

Facebook (Tykkää & Jaa –painikkeet)

Verkkosivustomme sisältää sosiaalisen verkoston Facebookin lisäosan (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA.). Facebook-laajennukset voidaan tunnistaa sivustollamme olevista Facebook-logoista tai Tykkää-painikkeista. Yleiskatsauksen Facebook-laajennuksista löydät seuraavan linkin takaa:  https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Vieraillessasi verkkosivustollamme, muodostetaan selaimen ja Facebook-palvelimen välillä suora yhteys tämän laajennuksen kautta. Näin Facebook voi vastaanottaa tiedon verkkosivustollamme vierailustasi IP-osoitteesi avulla. Jos klikkaat ”Tykkää”-painiketta ollessasi kirjautuneena Facebook-tilillesi, voit linkittää sivustomme sisältöä Facebook-profiiliisi. Tämä sallii Facebookin yhdistämään vierailusi verkkosivustollamme Facebook käyttäjäprofiilisi. Huomioi, että tämän verkkosivuston ylläpitäjänä meillä ei ole tietoa Facebookiin lähetettävien tietojen sisällöstä tai miten niitä käytetään. Lisätietoja Facebookin tietosuojakäytännöstä osoitteessa:  https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jos et halua, että Facebook yhdistää vierailusi verkkosivustollamme Facebook käyttäjäprofiiliisi, kirjaudu ulos Facebook-tililtäsi ennen verkkosivustollamme vierailuasi.

Twitter

Twitter-palvelun toiminnot on integroitu verkkosivuillemme. Nämä ominaisuudet tarjoaa Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Käyttäessäsi Twitteria ja ”Retweet”-toimintoa liitetään verkkosivusto, jolla vierailet, Twitter-tiliisi ja muiden käyttäjien tietoisuuteen. Näin tehtäessä siirretään tiedon myös Twitteriin. Haluamme korostaa, että näiden verkkosivujen toimittajana meillä ei ole tietoa mitä tietoja Twitteriin lähetetään tai miten Twitter sitä käyttää. Lisätietoja Twitterin tietosuojakäytännöistä osoitteessa:  https://twitter.com/privacy.

Twitterin yksityisyyteesi liittyviä asetuksia voidaan muuttaa tilisi asetuksissa osoitteessa:  https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Verkkosivustomme sisältää Instagram-palvelun toimintoja. Nämä toiminnot tarjoaa Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

IJos olet kirjautuneena sisään Instagram-tilillesi, voit napsauttaa Instagram-painiketta lisätäksesi verkkosivustomme sisältöä Instagram-profiiliisi. Tämä tarkoittaa sitä, että Instagram voi yhdistää Instagram-profiilisi vierailuusi verkkosivustollamme. Haluamme korostaa, että näiden verkkosivujen toimittajana meillä ei ole tietoa mitä tietoja Instagramiin lähetetään tai miten Instagram sitä käyttää.

Lisätietoja Instagramin tietosuojakäytännöistä osoitteessa:  https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Verkkosivustomme sisältää LinkedIn-palvelun toimintoja. Nämä toiminnot tarjoaa LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Vieraillessasi verkkosivustomme sivulla, jossa on LinkedIn-toimintoja, muodostaa selaimesi suoran yhteyden LinkedIn-palvelimiin. IP-osoitteesi kertoo LinkedIn-palvelulle vierailustasi verkkosivustollamme. Jos käytät LinkedIn-palvelun ”Recommend”-toimintoa ollessasi kirjautuneena LinkedIn-tilillesi, voi LinkedIn yhdistää tiedot vierailustasi verkkosivustollamme LinkedIn-profiiliisi. Haluamme korostaa, että näiden verkkosivujen toimittajana meillä ei ole tietoa mitä tietoja LinkedIn-palveluun lähetetään tai miten LinkedIn sitä käyttää.

Lisätietoja LinkedIn tietosuojakäytännöistä osoitteessa:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Analytiikka ja mainonta

Google Analytics

Tämä sivusto käyttää Google Analyticsiä, verkkoanalyysipalvelua. Sitä ylläpitää Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat.

Google Analytics käyttää niin kutsuttuja ”evästeitä”. Nämä ovat tietokoneellasi tallennettuja tekstitiedostoja, joiden avulla voidaan analysoida sivuston käyttöäsi. Evästeinä syntyvät tiedot, tämän verkkosivuston käytöstä, lähetetään yleensä Yhdysvalloissa sijaitsevalle Googlen-palvelimelle ja säilytetään siellä.

Google Analyticsin evästeet tallennetaan tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Sivuston operaattorilla on oikeutettu intressi analysoida käyttäjien verkkosivukäyttäytymistä optimoidakseen sekä sivuston toimintaa että sen mainontaa.

IP anonymisaatio

Olemme aktivoineet tällä verkkosivustolla ns. IP anonymisaatio-ominaisuuden. Euroopan talousaluetta koskevan määräyksen mukaisesti Google lyhentää IP-osoitteesi ennen sen lähettämistä Yhdysvaltoihin. Ainoastaan poikkeustilanteissa Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin lähetetään täydellinen IP-osoite ja lyhennetään vasta siellä. Google käyttää keräämiään tietoja tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöä, kootakseen verkkosivuston toimintaa koskevia raportteja ja tarjotakseen muita palveluita, jotka koskevat verkkosivuston toimintaa ja Internetin käyttöä, verkkosivuston operaattorille. Selaimesi ilmoittamaa Google Analyticsin välittämää IP-osoitetta ei yhdistetä mihinkään muuhun Googlen hallussa olevaan tietoon.

Google Analytics – väestötietojen kerääminen

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsin väestötieteellisiä toimintoja. Nämä toiminnot mahdollistavat sellaisten raporttien luomisen, jotka sisältävät tietoja verkkosivustolla vierailevien kävijöiden iästä, sukupuolesta sekä kiinnostusten kohteista. Nämä tiedot ovat peräisin Googlen sekä kolmansien osapuolien vierailijatiedoista, jotka perustuvat kiinnostuksen kohteisiin. Tätä kerättyä tietoa ei voida yhdistää kehenkään yksittäiseen henkilöön. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä milloin tahansa muuttamalla Google-tilisi mainosasetuksia tai voit kieltää Google Analyticsin tietojen keräämisen "Refusal of data collection" kohdassa kuvatulla tavalla.

Selaimen lisäosat

Voit estää näiden evästeiden tallentamisen valitsemalla sen mukaiset asetukset selaimellasi. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että tämä voi tarkoittaa sitä, että emme voi taata tämän sivuston täydellistä toiminnollisuutta. Voit myös estää evästeiden luomien tietojen, jotka koskevat verkkosivuston käyttöä (mukaan lukien IP-osoitteen), siirtämistä Googlelle ja näiden tietojen käsittelyä Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla seuraavan selaimen lisäosan alla olevan linkin kautta:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Tiedonkeruun vastustaminen

Voit estää Google Analyticsin tietojen keräämisen napsauttamalla alla olevaa linkkiä. Opt-out-eväste asetetaan estämään tietojesi keräämisen tulevista vierailuista tällä sivustolla: Disable Google Analytics.

Lisätietoja siitä, miten Google Analyticsin käsittelee käyttäjätietoja, löydät Googlen tietosuojakäytännöstä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Ulkoistettu tietojen käsittely

Olemme sopineet Googlen (Google Analytics) kanssa tietojenkäsittelyn ulkoistamisesta, jota he ovat sitoutuneet toteuttamaan Saksan tietosuojaviranomaisten tiukkojen vaatimusten mukaisesti.

6. Uutiskirje

Uutiskirjeen tiedot

Jos haluat saada uutiskirjeemme, tarvitsemme voimassa olevan sähköpostiosoitteen sekä tiedot, joiden avulla voimme varmistaa, että olet tämän sähköpostiosoitteen omistaja ja että annat suostumuksesi tämän uutiskirjeen vastaanottamiseen. Lisätietoja ei kerätä tai kerätään vain sinun suostumuksellasi. Käytämme näitä tietoja ainoastaan pyydetyn tiedon lähettämiseen emmekä luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Käsittelemme siis yhteydenottolomakkeella antamiasi tietoja vain sinun suostumuksellasi tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Voit peruuttaa suostumuksesi tietojen ja sähköpostiosoitteen tallentamiseen sekä niiden käytön uutiskirjeen lähettämiseen milloin tahansa, esim. uutiskirjeen ”unsubscribe” linkin kautta. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä kerättyjä tietoja käytetään uutiskirjeen lähettämiseen siihen saakka kunnes peruutat uutiskirjeen tilauksen, tilauksen peruuttamisen jälkeen tiedot poistetaan. Tiedot, jotka olemme tallentaneet muuta tarkoitusta varten (esimerkiksi verkkokaupan käyttäjätiedot ja sähköpostiosoitteet), säilyvät ennallaan.

7. Lisäosat ja työkalut

YouTube

Verkkosivustomme käyttää YouTube –lisäosaa, jota hallinnoi Google. Sivujen operaattori on YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Yhdysvallat.

Jos vierailet jollain sivulla, jossa on YouTube-lisäosa käytössä, muodostetaan yhteys YouTuben palvelimelle. YouTuben palvelimille ilmoitetaan ne verkkosivustomme sivut, joissa vierailit.

Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi, yhdistää YouTube selaustoimintosi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Tämä on mahdollista estää kirjautumalla ulos YouTube-tililtä.

YouTubea käytetään tekemään verkkosivustosta houkuttelevampi. Tämä perustuu tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaiseen perusteltuun etuun

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä löytyy YouTuben tietosuojaselosteesta seuraavan linkin takaa:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Google Maps

Tämä sivusto käyttää Google Mapsin karttapalvelua sovellusliittymän kautta. Sitä ylläpitää Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat

Käyttääksesi Google Mapsia on IP-osoitteen tallentaminen välttämätöntä. Nämä tiedot lähetetään yleensä Yhdysvalloissa sijaitsevalle Google-palvelimelle ja säilytetään siellä. Tämän sivuston tarjoajalla ei ole vaikutusta tähän tiedonsiirtoon.

Google Mapsin käytöllä on tarkoitus tehdä verkkosivustostamme huokuttelevampi ja helpottaa sivustolla määriteltyjen paikkojen sijaintien löytämistä. Tämä perustuu tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaiseen perusteltuun etuun.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä löytyy Googlen tietosuojaselosteesta osoitteesta:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.