Greenhouse with Green Ventilation

Green Ventilation opastaa sinut kestävämpiin ratkaisuihin.

Kun otetaan huomioon maailmanlaajuinen ilmastonmuutos, kestävä kehitys on tärkeämpää kuin koskaan. Vastauksena tähän olemme Systemair Groupissa laajentaneet ja määritelleet uudelleen Green Ventilation -konseptia. Uuden merkkimme ja sitä vastaavien tuotevaatimusten avulla voit helposti tunnistaa kestävimmät ratkaisut hankkeisiisi.

Aiemmin Green Ventilation -merkki osoitti ainoastaan, että tuote sisälsi energiatehokkaan EC-moottorin. Vastataksemme korkeisiin kestävyysvaatimuksiin ja haastaaksemme itsemme olemme laajentaneet sen soveltamisalaa koskemaan myös muita kriittisiä ympäristötekijöitä, joista sinä ja me välitämme.

Tämän seurauksena Green Ventilation on nyt luotettava ympäristötehokkuuden vertailukohta tuotteillemme. Se edustaa korkeimpia sisäisiä standardejamme ja antaa asiakkaillemme mielenrauhaa, kun he joutuvat kohtaamaan kestävyysvaatimuksia hankkeissa.

"Green Ventilation on yksinkertainen opas, joka auttaa valitsemaan kestävimmät ratkaisut valikoimastamme. Vain tuotteet, jotka täyttävät helposti todennettavissa olevat kestävyyskriteerit, voivat kantaa uutta ympäristösuorituskykymerkkiämme."


Thomas Urban
Product Area Director, Fans and Accessories, Systemair Group

Green Ventilation sisältää käytännönläheiset kestävyyskriteerit jokaiselle tuotealueelle

Kullekin Systemairin tuotealueelle on asetettu joukko kestävyysvaatimuksia, jotka määrittelevät, milloin tuote täyttää Green Ventilation -merkin vaatimukset.

Määritellyt vaatimukset eivät ole vain "vihreää markkinointia", vaan ne ovat mitattavissa ja todennettavissa.

Green Ventilation -vaatimuksia tarkistetaan säännöllisesti, jotta ne vastaisivat tekniikan kehitystä ja nostaisivat rimaa jatkuvasti.

Energiatehokkuuden lisäksi Green Ventilation tarkastelee tuotteen vaikutusta sisäilman laatuun, mukavuuteen, ilmaston lämpenemispotentiaaliin ja muihin tekijöihin.

Green Ventilation perustuu yleisiin kestävän kehityksen periaatteisiin

Tuotteemme ovat aina Euroopan unionin nykyisten ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten - tai muiden alueiden vastaavan lainsäädännön - mukaisia.

Energiatehokkuus on keskeistä tuotteissamme ja ratkaisuissamme, jotka mahdollistavat yhä pienemmän energiankulutuksen rakennuksissa ja siten vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä.

Tuotekehityksessä keskitymme kiertokulkuun ja otamme huomioon materiaalivalinnat ja tehokkuuden. Suunnittelemme tuotteita kestävyyden, korjattavuuden ja päivitettävyyden näkökulmasta.

Tuotantolaitoksemme ja toimitusketjumme pienentävät jatkuvasti hiilijalanjälkeään monilla aloitteilla, kuten lisäämällä energiatehokkuutta ja vähentämällä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista.

Maailmanlaajuiset Green Ventilation -tuotevaatimukset

Seuraavassa opastamme sinut kunkin tuotealueen läpi ja kuvaamme peruskriteerit, jotka tuotteiden on täytettävä, jotta ne voivat kantaa Green Ventilation -merkkiä.