Systemair

Mitä on hyvä sisäilmanlaatu?

Hyvä sisäilmasto on käsite, jota on vaikea määritellä. Monet parametrit vaikuttavat tähän määritelmään.

 

Se mitä aistimme vaikuttavat siihen millaiseksi sisäilmaston koemme, kuten valo, veto, saasteet, lämpötila, kosteus, päästöt jne.

Tausta

Tiedämme, että samassa huoneessa yksi henkilö voi tuntea olonsa mukavaksi ja toinen epämukavaksi. Tämä johtuu siitä, että jokaisella ihmisellä on oma ihanteellinen lämpötilansa.

Lämpötila on usein suurin syy siihen, että tunnemme epämukavuutta. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi vaatteet ja pintalämpötila voivat vaikuttaa tuntemuksiimme.

Aiheesta on tehty useita tutkimuksia ja kokeita, ja ne osoittavat, että huolimatta siitä kuin hyvät olosuhteet huoneessa on, niin noin viisi prosenttia ihmisistä on aina tyytymättömiä.

Oheisesta kaaviosta näet ennustetun prosenttiosuuden tyytymättömistä, kun lämpötila vaihtelee keskimääräisestä ihanteellisesta lämpötilasta.

Miten toimimme

Voimme nähdä suuren eron miten toimimme lämpötilan ollessa ihanteellinen verrattuna siihen, kun se lämpenee tai kylmenee. Tämä on yhtä yksilöllistä kuin huonelämpötilakin. Tämä osoittaa kuinka tärkeää on, että voimme hallita huoneen lämpötilaa.

Ilman laatu

Ilman laatua on vaikeaa mitata. Tavallisesti mitataan hiilidioksidipitoisuuksista, mutta myös VOC (haihtuvat orgaanisten yhdisteiden) mittaukset tehdään eri tavoin. VOC -yhdisteet ovat orgaanisia kemikaaleja, joilla on korkea höyrynpaine tavallisessa huoneenlämmössä. Niiden korkea höyrynpaine johtuu matalasta kiehumispisteestä, mikä saa aikaan suuren määrän molekyylejä höyrystymään tai haihtumaan yhdisteen nestemäisestä tai kiinteästä muodosta ja sekoittumaan ympäröivään ilmaan. Ne voivat olla sekä ihmisen valmistamia että luonnossa esiintyviä kemiallisia yhdisteitä. Useimmat tuoksut tai hajut ovat VOC-yhdisteitä. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden merkitys kasvien ja eläinten välisessä viestinnässä on tärkeä.

Ilman nopeus

Usein luetaan diffuusorista määritetty heittopituus 0,2 m/s terminaalinopeudella. Tämä on standardi, jolla valmistajat saavat yhteisen perustan tuotteen tuloksen osoittamiseksi. Oleskelualueella (0,1 - 1,8m lattian yläpuolella) yleisimmät nopeusvaatimukset ovat talvella 0,25 m/s ja kesällä 0,15 m/s. CLO (vaatetus) ja MET (aineenvaihdunta) ovat kaksi muuta vaikuttavaa tekijää.

CLO on vaatteiden eristyskyky tietyissä olosuhteissa, jotta tunnet olosi mukavalta. Talvella CLO-arvo asetetaan normaalisti arvoon 1. Kesällä se asetetaan arvoon 0,8 ja alastomana 0.
MET on riippuvainen henkilön aktiviteettitasosta ja on esitetty taulukoissa eri työn tai toiminnan osalta.

Muita vaikuttavia tekijöitä ovat äänen ja valon saaste tai päästöt päivittäisessä ympäristössä. Nämä riippuvat ympäristöstä, jossa henkilö on. Jos henkilö on esimerkiksi ostoskeskuksessa, hän todennäköisesti hyväksyy korkeamman äänitason kuin omassa makuuhuoneessa. Alue voi olla välillä 30-40 dB (A).

Liian alhainen tai liian korkea kosteus voi vaikuttaa merkittävästi henkilön terveyteen. Ihanteellisena kosteutena ihmisille voidaan pitää olevan 40 - 60%:n välillä (mikä riippuu myös sisäilman lämpötilasta). Eri maantieteellisillä alueilla voi olla korkea tai matala ilman kosteus. Yleensä, jos sisäilman kosteus on liian alhainen tai "liian kuiva", vaikuttaa se negatiivisesti ihmisen limakalvoihin. Liian korkea kosteus voi aiheuttaa sisätiloihin hometta.

Jos ilmastointijärjestelmässäsi on jäähdytin, huolehtii se ainakin osittain kosteudenpoistosta ulkoilmaan kosteuden ollessa korkea.

Yhteenveto

Kiteyttääksemme mikä on hyvä sisäilmasto, on meidän otettava huomioon kaikki sellaiset parametrit, jotka voivat vaikuttavat aisteihimme. Tämä tarkoittaa ilmanlaatua sekä lämpöä, akustista ja visuaalista ilmastoa. Kaikki nämä yhdessä muodostavat ympäristön ja ne ovat kaikki tärkeää pitää oikealla tasolla hyvien elinolosuhteiden luomiseksi. Ehkä tärkeintä on kuitenkin ymmärtää ihmisten erilaiset tarpeet ja se mitä he kokevat hyviksi elinolosuhteiksi. Olennainen osa hyvinvointia on mahdollisuus vaikuttaa omaan olotilaan huoneessa tai huoneen osassa.

Follow us on our social channels
Feedback