Systemair

Ajamme turvallisuutta ja tehokkuutta parkkitalojen ilmanvaihdossa

Ajoneuvojen päästöt sekä ahtaat ja hämmentävät tilat tekevät parkkitalojen ilmanvaihdosta sekä ison turvallisuusongelman että suuren haasteen. Ilmanvaihdon suuret vaatimukset ovat tehneet energiatehokkuudesta keskeisen tekijän yritysten menestymiselle. Olemme suunnitelleet Green Ventilation Jet -puhallinjärjestelmä, joka täyttää nämä vaatimukset ilman kompromisseja. Nyt voit saavuttaa jopa 80%:n energiansäästöt ja täyttää samalla korkeimmat turvallisuusvaatimukset.

 

Vihreää parkkitalojen ilmanvaihtoa

Älykästä tehokkuutta …
Systemair Green Ventilation Jet -puhallinjärjestelmä mahdollistaa jopa 80%:n energiansäästön * verrattuna tavanomaisiin ratkaisuihin älykkään ohjausjärjestelmänsä ansiosta. Järjestelmämme seuraa ja säätää puhaltimen toimintaa vastaamaan todellisia ilmanvaihdon vaatimuksia. Se ottaa mittaukset CO-pakokaasuantureista sekä palo- ja savuilmaisimista ja ohjaa puhaltimien ilmavirtoja eri alueilla niiden mukaisesti.

 

…Korkealla suorituskyvyllä
Jet-puhaltimet säätävät ilmavirtoja alueilla, joilla on alhainen ilmanopeus, poistamalla ilmattomat alueet ja varmistamalla, että päivittäiset ilmanvaihton tarpeet täyttyvät kaikilla alueilla.

Järjestelmämme on suunniteltu tarjoamaan optimaalinen suorituskyky olosuhteiden muuttuessa. Tämä edellyttää tarkkaa suunnittelua ja kaikkien komponenttien tarkkaa vuorovaikutusta. Tämän varmistamiseksi ohjausjärjestelmä säädetään tarkasti rakennus- ja käyttötarpeiden vaatimusten mukaisesti. 

Mitä ovat sinun ilmanvaihtohaasteesi? Ota yhteyttä optimaalista ratkaisua varten.

*CO-tilan vertailu parkkihallien poistopuhaltimien nimellisteholla.

Täydellinen tiukkoihin paikkoihin

Tila on arvokas hyödyke parkkitaloissa, joista tavanomaiset kanavajärjestelmät käyttävät huomattavan prosenttiosuuden. Lisäksi ne usein risteävät muiden järjestelmien, kuten sähkökaapelien tai vesiputkien kanssa - ja tämä monimutkaisuus heijastuu investointi- ja asennuskustannuksiin.

 

Systemairin Green Ventilation Jet -puhallinjärjestelmä korvaa parkkitalojen kanavajärjestelmän. Suihkupuhaltimet asennetaan vain tiettyihin kohtiin ja näin ollen ne vievät vähemmän kuin 0,5% kokonaiskattopinta-alasta. Tämä jättää tilaa muille teknisille laitteille ja parantaa näkyvyyttä parkkitaloissa. Uusissa rakennuksissa on mahdollista vähentää kerroskorkeutta, vähentämällä samalla sekä kustannuksia että projektiin menevää aikaa.

Mitkä laitteet sopisivat parhaiten sinun tiloihin?

Aktiiviset ratkaisut

Tarjoamme sinulle tuloilman- ja poistoilmanpuhaltimet, anturit, ohjausjärjestelmän ja kattavan valikoiman lisävarusteita.

 

Valmiina mihin tahansa
Green Ventilation Jet-puhallinjärjestelmämme on aktiivinen ratkaisu, jonka avulla voidaan havaita ongelmat ja toteuttaa tarvittavat suojatoimenpiteet. Järjestelmää voidaan käyttää esimerkiksi vähentämään hiilidioksidipäästöjä, savupitoisuuksia ja ylläpitämään näkyvyyttä hätätilanteissa.

Palotilanteessa suihkupuhaltimien tarjoamat aerodynaamiset voimat muodostavat virtuaaliset savuosastot asetettujen suojatavoitteiden mukaisesti. Voit siis rakentaa suuria ja avoimia parkkitaloja, jotka muutoin olisi jaettava porttien tai muiden elementtien avulla.

Mihin vaaroihin sinun on varauduttava? Ota yhteyttä keskustellaksesi tarpeistasi.

Suorituskykyä ja energiatehokkuutta

Suorituskykyinen ilmanvaihto parkkitaloihin. Systemairin Green Ventilation Jet -puhallinjärjestelmä tarjoaa sinulle joustavuutta projektiin, budjettiin ja ympäristönsuojeluun. Green Ventilation avulla voit saavuttaa jopa 80% energiansäästön verrattuna nimelliseen puhaltimen tehoon. Investointikustannukset pienenevät myös dramaattisesti, koska suuret ja monimutkaiset kanavajärjestelmät ovat tarpeettomia.

> Lue lisää Systemairin Green Ventilation Jet-puhallinjärjestelmästä - Turvallinen ja Tehokas

Follow us on our social channels
Feedback