Systemair

Lämmöntalteenoton perusteet

Lämmöntalteenottokoneet ovat ihanteellisia käytettäväksi asuintaloissa, pienissä toimistoissa tai vastaavissa tiloissa - optimaalisella vaihto-ohjelmalla: käytetty ilma kulkeutuu ulos ilmanvaihtojärjestelmän venttiileistä, jotka sijaitsevat asuinhuoneissa, keittiössä, kylpyhuoneessa ja wc-tiloissa. Raitisilma virtaa tuloilmaventtiilien läpi huoneisiin. Tällöin jopa 88% poistoilman lämmöstä otetaan talteen ja siirretään tuloilmaan lämmönsiirtimen avulla, ilman virratessa sitten takaisin asuin- ja makuutiloihin.

 

Lämmöntalteenottojärjestelmät tarjoavat käyttäjille korkean asumismukavuuden lämpötilanhallinnan ja raikkaan ilman ansiosta. Tärkeitä kriteerejä ovat siisteys, lämmitys ja kosteus. Systemairilla on katse tulevaisuuteen. Energiansäästöpotentiaali ylittää jopa tulevaisuuden vaatimukset.

Kun otetaan huomioon monet edut, asiakkaidesi ei tulisi päättää, käyttävätkö he lämmöntalteenottoa vai eivät, vaan vain minkä tyyppistä lämmöntalteenottoa käytetään.

Täydellinen ilmanvaihto ja sisäilmasto - lämmöntalteenottokoneiden tärkeimmät edut

 • Lämpömukavuus
 • Matalampi lämmitystarve
 • Pienemmät ilmanvaihdon lämpöhäviöt
 • Tuloilman esilämmitys
 • Huomattava energiansäästöpotentiaali

Lämmönvaihdintyypit

Tehokasta asuintalojen ilmanvaihtoa pyörivällä lämmönsiirtimellä

Pyörivä lämmönsiirrin varmistaa sekä lämmön että kosteuden palautumisen. Roottorin jatkuva pyöriminen mahdollistaa jatkuvan lämmönsiirron. Talvella poistoilman lämpö esilämmittää kylmän ulkoilman. Kesällä käytetään järjestelmää käänteisesti; kylmä poistoilma jäähdyttää ulkoilman ja lämpö pysyy ulkopuolella. Voidaan saavuttaa jopa yli 85% lämmöntalteenottoaste. Maksimaalinen lämmöntalteenotto ilman jäätymissuojaa saavutetaan parhaiten yli -20°C olosuhteissa. Osa ilmankosteudesta otetaan talteen ja siirretään tuloilmaan. Optimaalinen sisäilma mihin aikaan vuodesta tahansa.

 

Tehokasta asuintalojen ilmanvaihtoa vastavirtalämmönsiirtimellä

Vastavirtalämmönsiirrin on tarkoitettu lämmön siirtämiseen. Suodatettu tuloilma ja poistoilma erotetaan täysin toisistaan. Tällöin kosteutta ei siirretä vaan se poistetaan. Vastavirtalämmönsiirrin saavuttaa parhaimmillaan 90% lämmöntalteenottoasteen, jos ulkolämpötila ei laske (tai laskee vain hetkellisesti) alle 3°C:n. Leudossa ilmastossa (ei alle 3°C:n lämpötiloja) ei sisäilmasto muutu liian kuivaksi ilman kosteudensiirtoa eikä lisäsuojausta vaadita. Saatavissa suolavesi-lämmönsiirtimellä tai sähköisellä esilämmittimellä.

Omakotitalot

Säästä energiaa, nauti optimaalisesta sisäilmasta, paranna lämpömukavuutta ja varustaudu tulevaisuutta varten! Avain näihin kaikkiin on Systemairin lämmöntalteenottojärjestelmät. Lämmöntalteenottojärjestelmällä varustetut ilmanvaihtokoneet tarjoavat korkean asumismukavuuden esilämmitetyn, lämpötilaohjatun puhtaan ilman ansiosta.

 

Tee huomattavia energiansäästöjä; ilmanvaihdon lämpöhäviöt ovat alhaiset korkean lämmöntalteenoton ansiosta.

Sijoituskustannukset maksavat itsensä nopeasti takaisin. Vielä on kuitenkin päätettävä käytetäänkö vastavirta- vai pyörivää lämmönsiirrintä

Jos hallittu ilmanvaihto, optimaalinen sisäilmasto ja lämmöntalteenotto eivät riitä, voidaan keskitetyllä talotekniikalla yhdistää lämmitys, jäähdytys, kuuma vesi sekä ilmanvaihto.

Keskitetyt järjestelmät kerrostaloihin

Kerrostalorakentaja ei halua vain tarjota asukkaalle miellyttävää kotia vaan myös suojata omaisuuttaa vaurioilta ja noudattaa samalla energiansäästömääräyksiä. Tällöin on lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtojärjestelmä paras sijoitus.

 

Miten lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihto toimii?

Suodatettu kylmä ulkoilma kohtaa lämpimän poistoilman lämmönsiirtimessä ja jatkaa matkaansa taloon tuloilmana. Käytetty poistoilma poistuu talosta jäteilmana. SAVE Touch Control on erittäin älykäs ohjausjärjestelmä, joka valvoo ja optimoi sisäilmanlaatua.

 • Säilytä tai nosta kiinteistön arvoa

 • Lämpötilaohjattu tuloilma

 • Ei homeen muodostumista jatkuvan ilmanvaihdon vuoksi

 • Haitallisten aineiden pysyvä poistaminen

 • Taattu puhdas ja raikas ilma talossa

 • Hygieeniset ilmasto-olosuhteet säästä riippumatta

 

 

Hajautetut järjestelmät kerrostaloihin

Ostaessasi tai kunnostaessasi asuntoa investoit tulevaisuuteen. Terveellä elinympäristöllä, energiatehokkuudella ja ”älykkäällä kodilla” on tässä tärkeä rooli.

 

Miten keskitetty asuinilmanvaihto lämmöntalteenotolla toimii?
Suodatettu kylmä ulkoilma kohtaa lämpimän poistoilman lämmönsiirtimessä ja jatkaa matkaansa taloon tuloilmana. Käytetty poistoilma poistuu talosta jäteilmana. SAVE Touch Control on erittäin älykäs ohjausjärjestelmä, joka valvoo ja optimoi sisäilmanlaatua.

Asiat, joihin Systemairilla keskitymme ja liitämme ratkaisuihimme. Näin ollen hyviä perusteluita lämmöntalteenotolla varustetun ilmanvaihtojärjestelmän käytölle ovat:

 • Säilyttää tai nostaa kiinteistön arvoa

 • Energiatehokkuus

 • Lämpötilaohjattu tuloilma

 • Ei homeen muodostumista jatkuvan ilmanvaihdon vuoksi

 • Haitallisten aineiden pysyvä poistaminen

 • Taattu puhdas ja raikas ilma talossa

 • Hygieeniset ilmasto-olosuhteet säästä riippumatta

Follow us on our social channels
Feedback