Parkeergarageventilatie is specialistenwerk

Stuwdruk ventilatiesysteem door Systemair voorziet in een optimale afvoer van uitlaatgassen, rook en warmte.

Parkeergarage - De Hoef, Rosmalen

Rosmalen is een schitterende groene woonbuurt rijker: De Hoef. Op de voormalige voetbalvelden van O.J.C. Rosmalen zijn gefaseerd 62 bijna energieneutrale appartementen en 26 woningen met een tuin gerealiseerd. Onder de appartementen en op circa 2 meter onder maaiveldniveau is bovendien een enkellaagse parkeergarage van 2.560 m2 en met 92 parkeerplaatsen voorzien. De bouw is uitgevoerd door Van Santvoort Bouw, terwijl Sankomij Installatietechniek verantwoordelijk was voor de werktuigbouwkundige installaties. Van loodgieterswerk t/m verwarming en ventilatie en van advies t/m realisatie en onderhoud. Voor de rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA) en brandventilatie van de parkeergarage nam de Veldhovense installateur contact op met Systemair.

2022

Minimale overschrijding

Voor de brandbestrijding in de parkeergarage aan De Hoef was nog geen oplossing uitgewerkt, aldus De Harder. “Eén van de gedachten van de adviseur was om brandventilatie toe te passen. De parkeergarage in Rosmalen heeft echter een oppervlakte van 2.560 m2 , wat brandventilatie complexer maakte. Conform de brandventilatienorm (NEN 6098) mag voor ruimtes tot 2.500 m2 worden volstaan met F300 gekeurde axiaalventilatoren, waarmee 140.000 m3 /h lucht kan worden afgezogen. Voor ruimtes groter dan 2.500 m2 echter moet de brandventilatie door middel van een Computational Fluid Dynamics (CFD) simulatie gedimensioneerd worden en zijn grotere, zwaardere en duurdere ventilatoren noodzakelijk. Omdat de compartimentsgrootte in de parkeergarage slechts minimaal werd overschreden, hebben wij geadviseerd om enkele bergingen, een extra ruimte of scheidingswanden toe te voegen, zodat de te ventileren ruimte binnen de 2.500 m2 grens zou blijven.”

Op de plek waar de lucht naar buiten wordt afgevoerd, zijn drie AXC 900 medium druk axiaalventilatoren gemonteerd.

Werkbare, kostenefficiënte en veilige oplossing

Samen met Systemair, de installatie-adviseur en het bevoegd gezag (de brandweer) zijn we tot een werkbare, kostenefficiënte en veilige oplossing voor de parkeergarage gekomen”, vertelt Van Zomeren. “Op het verzoek van Systemair en Sankomij heeft de opdrachtgever een CFD gemaakt, waarin is aangetoond én onderbouwd dat de rookontwikkeling bij brand binnen de gevraagde tijd uit de parkeergarage kan worden afgevoerd. Op basis hiervan hebben wij akkoord gekregen om de parkeergarage van 2.560 m2 als een garage van 2.500 m2 te beschouwen. Dit is ook bevestigd in het uitgangspuntendocument brandbeveiliging, waardoor alsnog met een vast debiet van 140.000 m3 /h en zonder brandschermen gewerkt kon worden.”

Meer weten over dit project?

Het artikel over dit project dat eerder verscheen in Installatie & Bouw is hieronder beschikbaar als PDF artikel.