Greenhouse with Green Ventilation

Green Ventilation leidt u naar onze meest duurzame oplossingen

Gezien de wereldwijde klimaatverandering is duurzaamheid nog nooit zo relevant geweest als nu.

Daarom hebben wij bij Systemair ons Green Ventilation concept herzien en uitgebreid. Met ons nieuwe label en de bijbehorende productvereisten kunt u heel eenvoudig kiezen wat de meest duurzame oplossingen voor uw projecten zijn.

Tot op heden gaf ons Green Ventilation label alleen aan welke producten een energie-efficiënte EC-motor bevatten. Om aan de hoge duurzaamheidseisen te voldoen, hebben we het toepassingsgebied van het label uitgebreid om ook andere belangrijke milieuaspecten aan te pakken die zowel u als wij belangrijk vinden.

Dankzij deze ontwikkelingen is Green Ventilation nu een betrouwbare benchmark voor de milieuprestaties van onze producten. Het weerspiegelt onze hoogste interne normen en helpt onze klanten bij het voldoen aan duurzaamheidseisen in de realisatie van hun projecten.

"Green Ventilation is een eenvoudige gids voor het kiezen van de meest duurzame oplossingen binnen ons productassortiment. Alleen producten die voldoen aan eenvoudig controleerbare duurzaamheidscriteria mogen ons nieuwe milieuprestatiemerk dragen."


Thomas Urban
Product Manager Ventilatoren & accessoires, Systemair Groep

Green Ventilation omvat hands-on duurzaamheidscriteria voor elk productgebied

Voor elk productgebied binnen Systemair bestaat een lijst aan duurzaamheidscriteria die bepalen of een product in aanmerking komt voor het Green Ventilation label.

Deze criteria zijn meet- en controleerbaar. Het is dus niet simpelweg 'green marketing'.

De criteria voor het Green Ventilation label worden regelmatig herzien om constant de technologische ontwikkelingen te volgen en de lat hoog te houden.

Naast energie-efficiëntie richt Green Ventilation zich op de impact van een product op het gebied van binnenluchtkwaliteit, de veiligheid, het comfort, het broeikaseffect en nog veel meer.

Gebaseerd op een aantal algemene duurzaamheidsprincipes

Onze producten voldoen altijd aan de huidige Ecodesign-eisen van de Europese Unie - of vergelijkbare wetgeving in andere regio's.

Energie-efficiëntie staat centraal bij de ontwikkeling van onze producten en oplossingen. Hierdoor wordt het energieverbruik in gebouwen steeds lager en de uitstoot van broeikasgassen verminderd.

Bij de ontwikkeling van onze producten richten we ons op circulariteit, waarbij we rekening houden met materiaalkeuze en efficiëntie. We streven naar duurzaamheid en de mogelijkheid om producten later te repareren en upgraden.

Onze productiefaciliteiten en leveraars verminderen voortdurend hun ecologische voetafdruk door middel van talrijke initiatieven, waaronder het verhogen van energie-efficiëntie en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Wereldwijde producteisen

Hieronder laten we u per productgroep zien aan welke basiscritera onze producten moeten voldoen om het Green Ventilation label te krijgen.