Duurzame ventilatie-upgrade voor Rijkskantoor Laan op Zuid

Nieuwe richtlijnen en de noodzaak voor warmteterugwinning maakte dat Systemair het ventilatiesysteem van het Rijkskantoor mocht verduurzamen en renoveren..

Commercieel - Laan op Zuid, Rotterdam

Op de Laan op Zuid in Rotterdam renoveerde Heijmans het voormalige Belastingkantoor tot een Rijkskantoor voor vijf rijksdiensten: de Belastingdienst, Douane, Rijkswaterstaat, Dienst Uitvoering Onderwijs en Raad voor de Kinderbescherming. Zo krijgt de plint van het gebouw een nieuwe entree, waarvoor de gevel is doorbroken en een aantal vloervelden is verwijderd. Op het parkeerdek zijn twee extra verdiepingen toegevoegd. Daarnaast verzorgt Heijmans de gefaseerde herinrichting van de vier torens. In de zomer van 2021 werd het complete project opgeleverd

Upgrade van het ventilatiesysteem

In verband met nieuwe richtlijnen en verouderde methoden moest het ventilatiesysteem een verbetering ondergaan. Om het energieverbruik te reduceren, is er ook gekozen voor warmteterugwinning en een warmtepomp.

Europe
2021
Commercieel
Installateur

Heijmans

Opdrachtgever

Rijksoverheid

De luchtbehandelingskast na renovatie, inclusief filters, multi-coil-element en EC-fans.

Upgrade van oud ventilatiesysteem

Systemair werd in januari 2019 bij de renovatie betrokken, voor een upgrade van het ventilatiesysteem. “Begin jaren ’90 hebben wij al luchtbehandelingsunits voor het Belastingkantoor geleverd”, vertelt Accountmanager Sjef Verboven. “Dit betrof standaardunits met een filter, verwarmer, koeler, ventilator en bevochtiger, omdat warmteterugwinning toen nog geen eis was. Bovendien was de ERP-/Ecodesign-richtlijn nog niet aan de orde. De luchtbehandelingsunits verversten circa 250.000 m³ lucht per uur.

Bij een buitentemperatuur van -10°C was maar liefst 2.500 kW verwarmingsvermogen benodigd, vertelt hij. “Om dit energieverbruik te reduceren, waren de toepassing van warmteterugwinning en een warmtepomp gewenst. Voor de warmteterugwinning hebben we samen met Heijmans een ontwerp gemaakt, waarin we tevens de reiniging en noodzakelijke renovaties van de luchtbehandelingsunits hebben meegenomen. Halverwege 2019 zijn we met de uitvoering van bouwdeel A gestart.”

Details van de EC fans.

Multi-colisysteem

“In dit project is gekozen voor een multi-coil-systeem, oftewel: een twin-coil met twee afvoerkoelers. Ook zijn de bestaande verwarmers en koelers vervangen door één nieuw change-over-element, ten behoeve van de warmtepomp en toekomstige WKO. Bij de luchttoevoerunits is dankzij de toepassing van de change-over-batterij en een aanpassing van de dempersectie ruimte ontstaan voor de multi-coil-verwarmer.” Bij de afvoerunits was de uitdaging groter: “In de omkasting moesten naast de ventilator ook een filter en multi-coil-koeler worden ingepast. Dit was mogelijk, omdat in deze units de bestaande ventilator om energiebesparende redenen werd vervangen door een EC-fan-wall waarmee heel compact gebouwd kan worden. Hierdoor kon de bestaande omkasting behouden blijven. Alleen de aansluitingen aan de zuig- en perszijde moesten vergroot worden naar de volledige kastdoorsnede.”

Alle luchtbehandelingsunits zijn grondig door Systemair gereinigd. Het buitenlucht-aanzuigdeel, filterdeel en geluiddemperdeel zijn zelfs compleet leeggehaald, waar nodig opnieuw gecoat en voorzien van nieuwe componenten. Hierdoor wordt naast een energiezuinige luchtbehandeling ook een optimale hygiëne geborgd.

Meer weten over dit project?

Het interview met Sjef Verboven over Rijkskantoor Laan op Zuid in Installatie&Bouw van maart 2021 is hieronder beschikbaar als PDF artikel.

Installatie & Bouw, februari/maart 2021