AMCA Certified Ratings Program

Het beoordelingsprogramma van AMCA biedt wereldwijd betrouwbare prestatiebeoordelingen voor commerciële en industriële luchtbehandelingsapparatuur

Internationale vereniging voor luchtbehandelingsapperatuur

Producten die gecertificeerd zijn via het Certified Ratings Program (CRP) van AMCA International bieden de markt betrouwbare prestatieweergaven voor luchtstroom, geluid en energieverbruik. AMCA kwalificeert de catalogusratings van bedrijven en staat toe dat AMCA-prestatielabels worden weergegeven op gecertificeerde apparatuur, catalogi en websites. Gecertificeerde prestatiebeoordelingen worden gevalideerd door hun vermelding op AMCA's productgerelateerde zoekpagina.

Voor de zekerheid van de consument voert AMCA periodiek controletests uit om ervoor te zorgen dat fabrikanten vergelijkbare en geloofwaardige informatie over productprestaties blijven rapporteren. Een innovatief energie-etiketteringssysteem is beschikbaar voor de meeste gecertificeerde productgebieden, zodat consumenten snel geloofwaardige, gecontroleerde oplossingen kunnen vinden. Elke onafhankelijke partij of concurrerende fabrikant kan ook het initiatief nemen tot een test van AMCA-gecertificeerde producten.

De AMCA-certificering is een integraal onderdeel van de kwaliteits- en prestatieverbintenissen van Systemair

De Systemair Groep, inclusief Fantech en Frico, is al tientallen jaren een belangrijke speler binnen AMCA. Productgroepen die hieronder vallen zijn:

 • Luchtgordijnen

 • Axiaalventilatoren

 • Plafondventilatoren

 • Inline ventilatoren

 • Jet ventilatoren

 • Mixventilatoren

 • Dakventilatoren

 • Propeller ventilatoren

 • Luchtbehandelingskasten voor één ruimte

Ons uitgebreide portfolio van AMCA-gecertificeerde oplossingen onderstreept onze toewijding aan strenge efficiëntie-, duurzaamheids- en kwaliteitsprincipes.

Voordelen voor klanten

Onze AMCA-gecertificeerde oplossingen ondergaan strenge controles, waaronder:

Controle of de aangeboden producten getest zijn volgens de AMCA-standaarden en presteren zoals geadverteerd.

Prestatietests van echte producten die worden uitgevoerd in geaccrediteerde laboratoria.

Softwarecontroles die de geldigheid van uitvoergegevens garanderen.

Bij Systemair zijn we al tientallen jaren een trots AMCA-lid en deelnemer aan gecertificeerde classificatieprogramma's. Dit onderstreept onze voortdurende inzet om producten te leveren die voldoen aan de hoogste energie-efficiëntie en kwaliteitsniveaus. In aanvulling op onze reeks AMCA-geaccrediteerde laboratoria in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië, onderstreept dit onze voortdurende inzet voor het leveren van streng geteste en gecertificeerde producten die voldoen aan de hoogste energie-efficiëntie en kwaliteitsniveaus.

Ola Wettergren
Directeur Systemair Noord-Amerika Lid van meerdere technische AMCA-werkgroepen en voormalig voorzitter van HVI

Industriepraktijken afstemmen op normen die zijn ontwikkeld voor energie-efficiëntie en groene bouw

AMCA herziet voortdurend normen en publicaties om proactief mee te bewegen met de HVAC-markt. In 2019 hebben de leden van AMCA de laatste hand gelegd aan een nieuwe metriek voor ventilatorefficiëntie: FEI.

De norm heet ANSI/AMCA Standard 214-21 - Test Procedure for Calculating Fan Energy Index (FEI) for Commercial and Industrial Fans and Blowers.

Wat is de Fan Energy Index (FEI)?

De Fan Energy Index (FEI)...

 • Meet de draad-lucht efficiëntie,

 • Is gebaseerd op bedrijfspunt in tegenstelling tot piekefficiëntie,

 • Maakt vergelijking mogelijk voor toepassingen op basis van ventilatortypen en -groottes, motor- en aandrijvingscombinaties.

Onthoud...

Hogere FEI (Fan Energy Index) = hogere efficiëntie

Lagere FEP (Fan Electric Input Power) = Lager elektriciteitsverbruik

Optimale ventilatorselectie bespaart energie!

FEI is geleidelijk een model voor energiecodes, normen voor energie-efficiëntie en groen bouwen aan het worden. Het dient als referentienorm voor de volgende bepalingen:

 • 2021 International Green Construction Code (IgCC),

 • ANSI/ASHRAE/IES 90.1-2019,

 • ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189.1,

 • 2021 internationale code voor energiebesparing (IECC).

Verder dient FEI als basis voor toekomstige wetgeving van de California Energy Commission en het Department of Energy. Systemair maakt gebruik van het AMCA Certified Ratings Program voor de prestaties van ventilatoren zodat wij kunnen voldoen aan onze duurzaamheidsambities.

Systemair trots op de samenwerking met AMCA en zal ook in de toekomst een belangrijke deelnemer blijven.

Meer informatie over de normen en publicaties achter het AMCA Certified label

Met meer dan 60 gepubliceerde normen, publicaties, toepassingsgidsen, educatieve teksten en veiligheidsgidsen is het de missie van AMCA om "...de kennis over ventilatiesystemen te bevorderen en de integriteit van de industrie hoog te houden namens AMCA-leden wereldwijd". Door middel van onderwijs en actieve belangenbehartiging werkt de vereniging aan de vooruitgang van de HVAC-industrie voor leden en consumenten wereldwijd.

Systemair is actief betrokken bij de verfijning en ontwikkeling van zowel oude als nieuwe normen. Onze medewerkers zijn actief in de raad van bestuur van AMCA en in veel van de AMCA-commissies voor de herziening van normen om ervoor te zorgen dat de normale industriepraktijken worden gedocumenteerd en nauwkeurig zijn.