DELTRI+ virucidaal filter – een nieuwe oplossing voor een nieuw probleem

Het vangt niet alleen virusdeeltjes op, maar deactiveert ze ook!

Binnenluchtkwaliteit & gezondheid

Terwijl de COVID-19-pandemie voortduurt, realiseren mensen en organisaties zich hoe kwetsbaar we zijn voor dit soort situaties, of het nu gaat om griep of andere virussen, en de bijkomende kosten van verloren werktijd. Als reactie hierop biedt Systemair in haar luchtbehandelingsunits extra virusbescherming in de vorm van secundaire filtratie met DELTRI+ virusdodende filters. Productmanager Thieu Avontuur van Systemair: “Dit filter is uniek omdat het de virusdeeltjes niet alleen opvangt, maar ook deactiveert. Er zijn momenteel geen andere virusdodende filters op de markt – HEPA-filters vangen het virus op, maar kunnen het niet deactiveren.”

Terwijl de COVID-19-pandemie voortduurt, realiseren mensen en organisaties zich hoe kwetsbaar we zijn voor dit soort situaties, of het nu gaat om griep of andere virussen, en de bijkomende kosten van verloren werktijd. Als reactie hierop biedt Systemair in haar luchtbehandelingsunits extra virusbescherming in de vorm van secundaire filtratie met DELTRI+ virusdodende filters.

Dit filter is uniek omdat het de virusdeeltjes niet alleen opvangt, maar ook deactiveert. Er zijn momenteel geen andere virusdodende filters op de markt – HEPA-filters vangen het virus op, maar kunnen het niet deactiveren.

Thieu Avontuur
Productmanager
man in standing in factory

Effectieve bescherming tegen virussen

Hij legt uit dat klanten steeds vaker kiezen voor tweetrapsfiltratie in luchtbehandelingsunits. “We installeren een grof filter bij de inlaat om de interne componenten van de LBK te beschermen, en plaatsen vervolgens een secundair filter net voordat de lucht het gebouw in gaat. Het DELTRI+ filter is een goede keuze als secundair filter waar het fungeert als extra beveiliging tegen virussen. Door voor deze optie te kiezen, kunnen gebouweigenaren erop vertrouwen dat ze al het mogelijke hebben gedaan om de gebruikers van het gebouw tegen virussen te beschermen.”

Geïnstalleerd in luchtbehandelingsunits, zijn DELTRI+-filters bijzonder nuttig in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, scholen en andere locaties waar mensen in risicogroepen komen die kwetsbaar zijn voor infecties. In kantoren en andere werkplekken kunnen ze de gezondheid van de gebruikers beschermen en zo de hoeveelheid werktijdverlies door ziekte omlaag brengen.

1. Mogelijke positie van het DELTRI+ filter in de luchtbehandelingsunit

2. Luchttoevoer naar meerdere klaslokalen tegelijk

3. Luchtafzuiging vanuit meerdere ruimtes tegelijk

Plasma technologie vernietigt virussen

Het DELTRI+ virusdodende filter, ontwikkeld en geproduceerd door Deltrian, is een zakkenfilter dat is geclassificeerd als ISO16890 ePM1 90% en een Eurovent Certified Performance A+ energieklasse heeft. Het maakt gebruik van plasmatechnologie die 99% van alle virussen kan neutraliseren of vernietigen, inclusief SARS-CoV-2.

Avontuur is onder de indruk van de innovatieve aanpak van Deltrian. “De pandemie stelt nieuwe problemen die om nieuwe oplossingen vragen. In plaats van bestaande 'off-the-shelf' filtratieoplossingen te verkopen, heeft Deltrian een uniek en zeer effectief filter ontwikkeld dat virussen deactiveert."

Kort contact genoeg om het virus te neutraliseren

Zoals alle ePM1 90-filters vangt DELTRI+ 90% van alle deeltjes tussen 0,3 en 1 micron op. "Mensen zeggen dat je alleen kunt doden wat je vangt en praten over de 10% die niet wordt gevangen", zegt Avontuur. "Maar in de DELTRI+ heeft die 10% tijdens het passeren nog steeds contact met de virusdodende laag van het filter, en een kort contactmoment is voldoende om het virus te neutraliseren."

Illustratie: Het deactiveringsproces van een virus dat in contact komt met het filteroppervlak.

Virusdodende laag

Een DELTRI+ filter heeft meerdere lagen van grof tot fijn, waardoor het een hoog stofabsorptievermogen heeft. De uitgangszijde blijft vrij van grote stofdeeltjes. De virusdodende behandeling zit op de laatste laag en zal dus altijd actief zijn aan de schoonste kant van het filter.

Virusdeeltjes die door het filter gaan en niet worden opgevangen, komen in contact met de virusdodende laag en worden gedeactiveerd. “De virucide slaat letterlijk een gat in het oppervlak van het virus, waardoor het zich niet kan reproduceren. Zonder deze behandeling zou het virus actief blijven, in staat zijn om onze cellen binnen te dringen en zich te reproduceren met behulp van de menselijke celmachinerie. We zouden dan ziek worden omdat onze cellen op dat moment niet in staat zijn hun functie te vervullen.”

Een volkomen veilige virusdodende werking

Bij het bespreken van de veiligheidsaspecten van het gebruik van behandelde oppervlakken voor filtratie, realiseert Thieu zich dat dit niet de eerste keer is dat dit is gedaan. “Een cruciaal verschil is het gebruik van echte chemische middelen die niet worden gebruikt bij de productie van DELTRI+. De virusdodende laag in een DELTRI+-filter wordt behandeld met citroenzuur van voedingskwaliteit, een organische verbinding die door veel organismen wordt geproduceerd. In feite staat de citroenzuurcyclus (of tricarbonzuurcyclus) centraal in het cellulaire metabolisme en speelt ze een sleutelrol in de processen van energieproductie en biosynthese.'

Citroenzuur wordt veel gebruikt voor reiniging en ontsmetting. Het veroorzaakt voor zover bekend geen allergische reacties en is niet giftig. Het citroenzuur dat wordt gebruikt bij de productie van het DELTRI+-filter is geschikt voor consumptie en de lagen in het filter zijn van hetzelfde materiaal als dat wordt gebruikt voor medische maskers.

Recirculatie kan weer worden ingeschakeld

De meeste van de geïnstalleerde luchtbehandelingsunits gebruiken nog steeds recirculatie om de hoeveelheid warmteverlies uit het systeem te verminderen. Nieuwe gebouwen en ontwikkelingen hebben geen recirculatie nodig omdat ze zeer efficiënte warmteterugwinningssystemen hebben.

De recirculatiemodus van de luchtbehandelingsunit bespaart energie wanneer het gebouw niet volledig bezet is. Het kan ook worden gebruikt om een gebouw voor het begin van een werkdag op te warmen. Om de verspreiding van infecties te voorkomen, is onlangs aanbevolen om de recirculatie uit te schakelen en de modus voor frisse lucht te gebruiken, en misschien zelfs enkele ramen te openen. Met de extra virusbescherming van DELTRI+ kan recirculatie opnieuw worden toegepast, met energiebesparing als resultaat.

"Ik zie het renovatiesegment als grote gebruikers van het DELTRI+-filter", zegt Avontuur. "Het kan eenvoudig achteraf worden ingebouwd in bestaande luchtbehandelingsunits. Gebouweigenaren kunnen hun ventilatiesystemen eenvoudig upgraden en een betere virusbescherming en een hogere kwaliteit van de binnenlucht krijgen."

Nieuw en uniek filter

“Er zijn momenteel geen andere virusdodende filters op de markt, het DELTRI+ filter is uniek”, zegt Avontuur. “Er zijn alternatieven, zoals HEPA-filters of UV-lampen, maar die hebben ook nadelen. HEPA-filters hebben een aanzienlijk hoger drukverlies, wat weer zorgt voor een hoger energieverbruik. Andere technologieën hebben een eigen stroomvoorziening nodig, waardoor de luchtbehandelingsunit moet worden aangepast.”

“DELTRI+ filters zijn goedkoper dan concurrerende technologieën. Samen met een lager energieverbruik maakt dit DELTRI+ economisch gezien een zeer goede oplossing.”

Avontuur legt uit waarom de DELTRI+ een veiligere oplossing is en wijst erop dat in een traditioneel filter zonder virusdodende laag een virus 48 uur of langer levensvatbaar kan blijven, afhankelijk van de vochtigheid en andere factoren.

Zorgvuldig getest

“Niet iedereen is overtuigd van de effectiviteit en veiligheid van dit type filter. Bij Systemair zijn we ervan overtuigd dat we een technologie hebben waar onze klanten van kunnen profiteren en blijven we openhartig over wat het filter wel en niet kan doen."

Via onafhankelijke partijen ging Deltrian op zoek naar zorgvuldige tests op elk materiaal dat werd gekozen voor het DELTRI+-filter. Het Luxemburgs Instituut voor Wetenschap en Technologie (LIST) zocht naar de beste beschikbare testmethode. In deze test worden aerosolen met virusmateriaal op het filtermateriaal gesproeid. Dit komt overeen met de wijze waarop een virus ook door de lucht zweeft. Daarnaast zijn er nog vele andere tests uitgevoerd om de functie van de virusdodende filters te bepalen. Denk hierbij aan versnelde levensduurtesten, testen in droge en natte omstandigheden en testen met vervuilde filters. 

“De testen hebben uitgewezen dat de virusdodende laag in het DELTRI+ filter een levensduur heeft van minimaal 12 maanden. Dus bij regelmatig gebruik zal het virusdodende effect de gemiddelde levensduur van het filter aanhouden.”

Dynamisch testen

“Bovenstaande testen zijn statische testen”, legt Avontuur uit. “Dynamische tests simuleren de werkelijke situatie waarbij lucht door het filter stroomt. Er zijn nog geen normen om dit filter in een luchtbehandelingskast te testen."

Om dit aan te pakken heeft Deltrian samen met een laboratorium dat met levend virus mag werken een testprotocol ontwikkeld. Deze is met enkele kleine aanpassingen overgenomen van de standaard voor luchtreinigers.

Deze dynamische test bewijst zonder enige twijfel dat het filter werkt in een luchtbehandelingsunit. Het toonde ook aan dat het filter schimmels aanzienlijk vermindert. "We zullen klanten graag volledige testrapporten verstrekken over de efficiëntie van de DELTRI+-filters."

Extra beveiliging

Avontuur benadrukt dat, hoewel effectief, een DELTRI+ filter geen vervanging is voor andere preventiemaatregelen. Mensen kunnen nog steeds besmet raken door direct contact met iemand die de ziekte heeft.

“Zelfs in een gebouw met DELTRI+ filters die in het ventilatiesysteem zijn geïnstalleerd, is het nog steeds belangrijk om eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals frequente handdesinfectie, het dragen van een gezichtsmasker, niezen in de elleboog, enz. Het filter is een goede oplossing, maar is geen vervanging voor andere preventiemaatregelen. Het is nog een beveiliging die kan worden toegevoegd, zodat gebouweigenaren weten dat ze al het mogelijke hebben gedaan.”

Systemair heeft als doel deskundig te zijn en blijven. Ons motto is ‘By your side’ en we zijn altijd blij om te zien hoe onze DELTRI+ filters in het ventilatiesysteem van onze klant passen.

Thieu Avontuur
Productmanager