Shutterstock 1713871714

Jätkusuutlikkus: sest meil on ainult üks planeet

Systemair püüab luua parimad ventilatsiooni-, kütte- ja jahutuslahendused et pakkuda erakordset siseõhu kvaliteeti, aidates samal ajal kaasa säästvama planeedi loomisele.

Meie pühendumine jätkusuutlikkusele hõlmab kolme mõõdet: keskkond, sotsiaalne ja juhtimine (ESG). Neid rangeid standardeid järgides mõjutame innovatsiooni ja aitame kaasa tööstuse edasistele arengutele kogu maailmas.

Meie jätkusuutlikkuse fookusvaldkonnad

Focus area

Vastutustundlik ettevõte

 • Eetilise ja vastutustundliku ettevõtluse tagamine

 • Nulltolerantsus korruptsiooni suhtes

 • Vastutuse võtmine meie tarneahelas

Focus area

Jätkusuutlik töökoht

 • Töötajatel ohutu töökeskkond

 • Edendada töötajate arengut

 • Võrdsed võimalused kõigile

Focus area

Jätkusuutlik tegevus

 • Vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid

 • Parandada rajatiste energiatõhusust

 • Minimeerida ettevõtte keskkonnamõju

Focus area

Jätkusuutlikud tooted

 • Juhtivate energiatõhusate lahenduste väljatöötamine

 • Siseruumide õhukvaliteedi parandamine

 • Elutsüklil põhinev lähenemisviis keskkonnamõju vähendamiseks

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni säästva arengu eesmärkide järgimine

Systemair on võtnud ÜRO säästva arengu eesmärgid endale sihiks ja me töötame pidevalt selle nimel, et viia oma tegevus vastavusse nende eesmärkidega, et muuta maailm kõigi jaoks paremaks kohaks.