Shutterstock 540601891

Ventilatsiooni-, jahutus- ja küttelahenduste ülemaailmsed eestvedajad

Innovatsioon

Iga meie laborist väljuv lahendus või komponent on kavandatud nii, et see oleks jätkusuutlik, energiatõhus ja keskkonnasõbralik ning samas lihtne paigaldada ja hooldada.

Lugege lähemalt, kuidas me neid kahte põhimõtet - innovatsiooni ja jätkusuutlikkust - oma tootearendusprotsessis rakendame.

Innovatsioon ei ole ainult see, mida me teeme - see on see, kes me oleme

Meil on üle 250 inseneri, kes on jaotatud 23 arendusgruppi 18 riigis, seega ei ole innovatsioon midagi sellist, mida me teeme, sest me peaksime seda tegema. See on kõik, mille eest me seisame.

Meie ülemaailmsed meeskonnad juhinduvad õiguslikest nõuetest, klientide soovidest, töötajate ideedest ja uusimatest akadeemilistest uuringutest ning kõik nad püüavad saavutada ühte eesmärki: tagada parem õhukvaliteet võimalikult madala energiavajadusega ja võimalikult väikese keskkonnamõjuga.

Technical Center, Flow Chamber

Käimasolev teadus- ja arendustegevus

Meie pidevad investeeringud teadus- ja arendustegevusse võimaldavad meil pakkuda kõige energiatõhusamad, säästvamad ja kasutajasõbralikumad ventilatsioonilahendused.

Meie pidev koostöö teadusasutustega võimaldab meil ka uute tehnoloogiatega kursis olla ning uusi meetodeid kiiresti oma tegevusse integreerida.

Systemair Turkey Production

Rahvusvahelised tehnoloogiakeskused

Meie 10 tehnoloogiakeskuses, mis tegutsevad Rootsis, Saksamaal, Indias, Slovakkias, Itaalias, Prantsusmaal, Kanadas ja USAs, testitakse ja analüüsitakse kõiki meie tooteid ja komponente vastavalt ventilatsioonitööstuse kõrgeimatele standarditele.

Meie tehnoloogiakeskused vastutavad tehnoloogilise arengu jälgimise eest ka oma konkreetses tehnoloogiavaldkonnas. Näiteks Skinnskattebergis asuvat arenduskeskust peetakse üheks Euroopa kõige kaasaegsemaks õhuvoolu, helitaseme, rõhu ja energiatarbimise mõõtmise keskuseks.

Meie pilk on suunatud tulevikku. Ja meie käed loovad seda.

Kuna maailm otsib uusi viise kliimamuutustega seotud probleemide lahendamiseks, muutuvad keskkonnaklassifitseerimissüsteemid rangemaks - eriti kui tegemist on ventilatsioonitööstusega.

Alates BREEAMist ja LEED©ist kuni Miljöbyggnadini (keskkonnahoidlik hoone) määratlevad need arenevad süsteemid täpselt, kui palju energiat iga hoone tohib tarbida. See toob kaasa suurema hoonete tiheduse, mis omakorda suurendab vajadust tõhusama ventilatsiooni järele, ilma et see suurendaks energiatarbimist.

Innovatsioon ei ole midagi, mida me teeme, sest me peaksime seda tegema. See on kõik, mille eest me igapäevaselt seisame.