Systemair

Yeni Filtre Standardı

Ocak 2017 itibariyle, filtre testi ve sınıflandırması için yeni ISO 16890 test standardı önceki EN 779 standardının yerine geçmiştir ve Temmuz 2018'den itibaren geçerli olan tek filtre standardı olarak belirlenmiştir.

ISO 16890, hava filtreleri için yeni bir test yöntemidir

 

EN 779 Karşılaştırması

 

Hava filtresi elemanlarının değerlendirilmesi için bu yeni yöntem, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve çevre otoriteleri tarafından değerlendirme parametreleri olarak kullanılan PM1, PM2,5 ve PM10 partikül sınıflarına göre belirlenmiştir.

 

Yeni standart, filtreleri 4 grupta sınıflandırır

ISO16890, genel havalandırma ekipmanlarında kullanılan hava filtreleri için test prosedürlerini ve bir sınıflandırma sistemini tanımlar. Bu yeni standart, mevcut iki standardın yerine geçerken, küresel standartların harmanlanması için de ilk defa bir fırsat sunar; ABD'de baskın olan ASHRAE 52.2 ve Avrupa'da baskın olan EN779: 2012.

ISO 16890 ve mevcut standartlar arasındaki ana farklar

  • Yeni test prosedürleri, gerçek filtre performansını en üst düzeyde taklit edecek şekilde gerçekleştirilir.

    • Sınıflandırma sistemi, <1 µm, <2,5 µm ve <10 µm olmak üzere üç farklı boyutta partikül bazında filtre performansını belirleyecektir.

    • Birçok yönden, yeni standardın getirdiği yeni test prosedürleri, önceki yöntemlere göre daha zordur. Böylece, daha yüksek filtre performansı ve dolayısıyla daha iyi iç hava kalitesi ve iyileştirilmiş insan sağlığı sağlanacaktır.

Neden yeni bir standart?

 

Systemair olarak tüm katalog ve seçim programlarımızdaki filtre tanımlarını yeni standarda göre değiştirdik. Aşağıdaki tablo 1.1'de, EN 779 standardının genel eski tanımlarını ve ISO 16890 standardı ile yeni tanımların ilişkilerini bulabilirsiniz.

 

En yaygın kullanılan filtre standartları

 

 

Bizi takip edin
sosyal ağlar
Feedback