Yönetim Politikası

Systemair, tüm çalışanlarının ortak katılım ve çabalarıyla katma değer yaratmak üzere hizmet sunduğu iş ortaklarının memnuniyetini sağlamak amacıyla, Yönetim Politikasını aşağıdaki şekilde belirtmiştir ve gereklerini yerine getirmeyi taahhüt etmektedir;

Brooke Cagle Cmdsusr Wlo Unsplash

Misyonumuz

Çevre, insan sağlığı ve sosyal değerlere zarar vermeden üretim yapmak, paydaşlarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin mutluluğunu temin ederek, havalandırma, soğutma, ve klima sektöründe zirvede yer alan bir dünya markası olmak. Sektörüne uygun ulusal ve uluslararası standartlara / mevzuatlara uymaktır.

Vizyonumuz

Müşterilerimiz ile sürekli ilişki kurarak ihtiyaçların tespitini yapmak ve amaca yönelik olan teknoloji üretimini bu temel üzerinde kurmaktır. Artan üretim hacmi ile Klima Santrali üretimi konusunda uygun fiyat yapısı ve yüksek kalite anlayışı ile üretim yapmak ve sürekli rekabetçi fiyatları ile müşterilerimizin kullanımına sunarak Dünya üzerinde satış yapmaktır.


Hedefimiz

Operasyonel Mükemmellik

Systemair, her müşterisi için değer yaratmak ve müşterilerinin beklentilerinin ötesinde kaliteli hizmetler sunmak amacı ile "Müşteri Memnuniyetini" en üst seviyede tutmayı kendisine hedef edinmiştir. Müşteri odaklı çalışma prensibi paralelinde; müşteri şikayetlerini çözüme kavuşturmak üzere etkili ve verimli bir şekilde ele alarak cevaplandırmaktadır. Üretim ve Teknik Servis süreçlerinde; müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak, çözüm üretmek ve zamanında teslim etmektir.

Değerlerimiz

İnsana Yatırım

Systemair, en önemli değerinin insan kaynağı olduğunun bilincindedir. Yüksek yetkinliklere çalışanları istihdam ederek ve çalışanlarına sürekli yatırım yaparak çalışan kalitesini en üst seviyede tutar. Tüm çalışanların memnuniyetini sağlar.

Sürekli Gelişim

Systemair, çalışanlarına, teknolojiye, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine ve iş süreçlerine yaptığı yatırımlar ve düzenli iç denetimlerle sürekli gelişmeyi mümkün kılar. Sürekli gelişim için yeni projeler yaratır, hayata geçirir; müşteri şikayetlerini süreç gelişimine yardımcı bir araç olarak kullanır.

Bilgi Üretimi

Geleceğin bilgi toplumu olmaktan geçtiğinin inancıyla bilgi birikimini fayda ve değere dönüştürerek sürekli iş geliştiren bir kurumuz.

İş Sağlığı Güvenliği Politikamız

Systemair Türkiye, faaliyet alanı ile ilgili mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında tüm yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uyar. Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek, kaza ve tehlikeli durumları azaltmak amacıyla sürekli eğitim ve destek verir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin gereklerini yerine getirmek için çalışmalar yapar.

Kalite Politikamız

Systemair olarak amacımız; ürünümüzün kalitesi, güvenilirliği ve çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği anlayışı ile yasal mevzuatlar, uluslararası standartlar ve müşterilerimizin gerekliliklerini karşılayabilmek adına her sene artan üretim kapasitemizle, havalandırma sektöründe ilk üç firma arasında sürekli yer almaktır. Müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini en doğru şekilde tespit etmek, tamamına gereken önemin gösterilmesini sağlamak bizim için büyük önem taşımaktadır.

Kalite ve inovasyon daima Systemair felsefesinin temel taşları olmuştur. Systemair kalite anlayışı satış kanalında sürdürülen detaylı eğitimler ve üretim proseslerindeki gelişmeler ile sürekli olarak desteklenmektedir.

Systemair'in başarısı, müşteriler ve çalışanlar arasındaki yakın birliktelik anlayışının sonucudur.

Önce insan ilkemiz doğrultusunda, her türlü iletişimin geliştirilmesiyle sağlanacak karşılıklı güvene dayanan bir çalışma ortamının, müşteri ve personel memnuniyetinin temelini oluşturduğuna inanırız.

Tüm birimlerde, sürekli gelişme ve iyileştirmeyi uygulayarak, müşteri memnuniyetini ilk hedef kabul etmek, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklerini yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek "Kalite Politikamız" dır.

Çevre Politikamız

Systemair, faaliyet alanı içerisinde çevre ile ilgili yasa ve mevzuatlara, toplumun değer yargılarına ve kurallarına uyar, kirliliğin önlenmesi, atıkların azaltılması, geri kazanım ve yeniden kullanım teşviki ile çevrenin korunmasına özen gösterir ve içinde yaşadığımız dünyanın geleceği için sorumluluk taşır. Çevre bilincinin kurumsal olduğu kadar bireysel bir mücadele olduğuna inanır ve çalışanlarını teşvik eder.

Merkez ofisimizde, fabrikamızda, diğer satış ofislerimizde ve servis aşamalarında çevre kirliliğinin önlenmesini ve çevresel performansımızın sürekli geliştirilmesini sağlar. Sürekli iyileştirme kapsamında çalışanların gelişimi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereklerini yerine getirmek için çalışmalar yapar.

Nükleer Politikamız

Systemair, faaliyet alanı içerisinde yurt içerisinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği tüm projelerde Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Antlaşmalardan doğan yöneticilerinin ve her kademede çalışanlarının nükleer güvenlik ve kalite politikamızda belirtilen sürekli performans iyileştirme faaliyetlerine katılımını sağlar, faaliyetlerini gerçekleştirirken de KYS'de belirtilen prosedürlerin doğru, çalışanların yetkin, uygun deneyimine sahip ve çalışmalarında üst düzey etik değerlere uygun, teknik bilgiler doğrultusunda çalışacağını taahhüt eder.