Systemair

Çevre Politikamız

Systemair HSK, faaliyet alanı içerisinde çevre ile ilgili yasa ve mevzuatlara, toplumun değer yargılarına ve kurallarına uyar, kirliliğin önlenmesi, atıkların azaltılması, geri kazanım ve yeniden kullanım teşviki ile çevrenin korunmasına özen gösterir ve içinde yaşadığımız dünyanın geleceği için sorumluluk taşır. Çevre bilicinin kurumsal olduğu kadar bireysel bir mücadele olduğuna inanır ve çalışanlarını teşvik eder. Merkez ofisimizde, fabrikamızda, diğer satış ofislerimizde ve servis aşamalarında çevre kirliliğinin önlenmesini ve çevresel performansımızın sürekli geliştirilmesini sağlar. Sürekli iyileştirme kapsamında çalışanların gelişimi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi gereklerini yerine getirmek için çalışmalar yapar.

 

Bizi takip edin
sosyal ağlar
Feedback