Renovasyon Projeleri - Yenileme Pazarı

Gerek enerji verimliliğini arttırmak, gerekse ekonomik ömrünü doldurmuş olan ekipmanların değiştirilmesi amacı ile sistemler yenilenir. Bu amaçla aşağıda belirtilen süreç doğrultusunda işlemler gerçekleştirilir. 

  • Mevcut sistemler sahada gezilerek, mevcut kapasite değerleri tespit edilir.
  •  Mevcut sistemlerin yeterliliği konusunda işletmenin teknik yetkililerinin görüşü alınır.
  •  Mevcut sistemlerin son durumu belirten rapor hazırlanır.
  •  Hazırlanan rapor doğrultusunda, sistemin iyileştirilmesi amacıyla yapılabilecek çalışmalar konusunda işletmenin teknik yetkilileri ile görüşme yapılarak mutabakat sağlanır.
  •  Mutabakat sonrası yapılacak işlemler ile ilgili bütçe oluşturularak, işletmenin teyidi alınır.
  •  Sahada yapılacak işlemler ile ilgili işletmenin çalışma şartları gözetilerek, iş programı hazırlanır ve karşılıklı olarak mutabakat sağlanır.
  •  İmalat sonrası iş programına uygun olarak mevcut sistemler sökülerek, yerine yeni ekipmanlar monte edilir, çalıştırılır ve test edilerek işletmeye devredilir.
  •  Tüm bu işlemler yapılırken işletmenin faal olduğu göz önünde bulundurularak, sistemin kesintiye uğraması ve çevreye verilecek rahatsızlık asgari düzeyde tutulur.

Frame Drill® Üretim Teknolojisi ile Yenileme Pazarına Açılım

Patenti Systemair'e ait olan Frame Drill® üretim teknolojisi ile mevcut binalarda ki klima santrallerinin yenilenmesi için uygun seçenekler sunulmaktadır. Frame Drill üretim teknolojisi sayesinde demonte olarak üretilen klima santralleri ile mevcut işletmelerde;

Duvar bölme ve yıkma işlemi gerekmeksizin, en kolay ve en kısa sürede yenileme yapılabilmektedir.

Yapılan çalışmalar, tesislerin işletiminde minimum kesintiye neden olmaktadır.

 


×
×
×
×
×
×
×