AR-GE ve Teknoloji

Systemair, klima santrallerinin performanslarını henüz imalat alanında iken ölçebilmek ve uluslararası standartlara uygun üretim yapabilmek için 2000 yılında "Klima Santrali Performans Test ve Ölçüm Odası"nı hizmete sunmuştur. Systemair, test odası ile klima santrallerinde '' Şahitli Test '' imkanı sağlamaktadır. 

Systemair AR-GE ekibinin ürün geliştirme çalışmaları için ve imal edilen ürünlerin performanslarını yıl bazında 200 santralde 1 test etmek için kullanılan bu test odası, Systemair ürünlerinin yüksek kalite ve teknolojisini yansıtmasında en önemli araçlardan biri olmaktadır. Bunun yanında, yatırımcılar satın aldıkları ürünü fabrikadan çıkmadan çalışır ve istenen değerleri sağlar durumda görebilmektedir. 

Türkiye'de gerek klima imalat sanayisinde, gerekse üniversite ve araştırma kurumları kapsamında bu tip bir test odası ilk defa kurulmuştur. Systemair AR-GE ekibinin bir senelik titiz çalışması sonucu ortaya çıkan bu test odası, Amerikan AMCA / ASHRAE (210-85) standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. 

Test odasında AMCA / ASHRAE standartlarına göre yapılan ölçümler 3 grupta toplanır; 

 1. Klima Santralında Yapılan Ölçümler

 • Hücre bazında dahili statik basınç kayıpları
 • Santral bazında dahili statik basınç kayıpları
 • Fan motorlarının akımı ve gücü
 • Şebeke hattının gerilim ve frekansı
 • Fanların devirleri

 2. Test Odasında Yapılan Ölçümler

 • Test basıncı
 • Nozzle ön basıncı
 • Nozzle ön sıcaklığı
 • Nozzle fark basıncı

 3. Atmosferik Ölçümler

 • Kuru termometre sıcaklığı
 • Atmosferik nem değeri
 • Atmosferik basınç değerleri

 Yapılan bu ölçümler neticesinde klima santralı debisi hesaplanır. Test odasında daha sonraki dönemlerde serpantinlerin ısıl kapasiteleri de ölçülebilecektir. Buna bağlı olarak ısıtıcı ve soğutucu serpantinlerin giriş ve çıkışlarında sıcaklık, nem ve basınç kaybı değerlerinin ölçülebilmesi sağlanmış olacaktır. 

Performans testlerinde, klima santralının monte edileceği kanal sistemine ait basınç kayıpları simüle edilebilmekte ve bu değere bağlı olarak performans ölçülmektedir. Debi ölçümü sırasında dış basınç kaybını veri olarak girdikten sonra, yazılım otomatik olarak debiyi hesaplamaktadır. Klima Santralı Test ve Performans Ölçüm Odasının, laboratuarlar için hazırlanmış özel bilgisayar yazılımı, veri toplama cihazları, ölçüm sensörleri ve ortam şartlarından etkilenmeyen bilgisayarlı test sistemine uygun olarak seçilmiştir.

×
×
×
×
×
×
×