Log in

An error occured while logging in. Please try again later. ×
Inloggningen misslyckades

Ansök om konto

För att kunna handla i e-handeln måste du vara kund hos Systemair. Är du redan kund kan du enkelt registrera dig och ansöka om ett konto.

Ansök om att bli kund

Vill du bli kund hos oss och ta del av vårt breda sortiment av ventilationsprodukter.

Flerbostadshus

Ett bra styrsystem med rätt funktioner och rätt komponenter är en förutsättning för att ventilationen ska fungera bra och att innomhusluften ska hålla hög kvalité. 

Ofta jämförs FTX-system med värmepumpar och olika experter drar sig åt olika håll, beroende på hur man mäter energibesparingen. Det alla experter är eniga om är att återvinning av värme ur den använda ventilationsluften är mycket bra ur energisynpunkt. 

Systemair erbjuder alla lösningar, vare sig det handlar om olika former av värmeväxlare eller genom frånluftsvärmepump med värmeåtevinning. 

×
×
×
×
×
×
×