Log in

An error occured while logging in. Please try again later. ×
Inloggningen misslyckades

Ansök om konto

För att kunna handla i e-handeln måste du vara kund hos Systemair. Är du redan kund kan du enkelt registrera dig och ansöka om ett konto.

Ansök om att bli kund

Vill du bli kund hos oss och ta del av vårt breda sortiment av ventilationsprodukter.

Tillbaka

TOPVEX TXC

Topvex TX/C – Energieffektiva aggregat med motströmsväxlare

Tillgängliga i tre storlekar med luftflöden upp till 0,8 m3/s

Topvex TX/C är  en ny serie med luftbehandlingsaggregat, designade för att möta de allt högre kraven på energieffektivitet enligt ErP 2018. Som ett steg i detta har vi utrustat dem med nya effektiva motströmsväxlare som ger över 80% torr verkningsgrad (EN308).

För att säkerställa låg energianvändning också under sommartid så är aggregatets värmeväxlare utrustat med en automatisk förbigång som klarar 100% av luftflödet. Den inbyggda styrutrustningen innehåller energisparfunktioner såsom kylåtervinning, frikyla, sommardrift, årsschema med helgdagar, utetemperaturstyrd luftreglering etc. Behovsstyrning kan tillämpas med C02-, närvaro-, fukt- eller luftkvalitetsgivare.

I linje med vår affärsfilosofi har det varit av yttersta vikt att göra inkoppling, inspektion och underhåll så enkelt som möjligt under utvecklingen av Topvex TX/C. Vi har även gjort förbättringar i höljet för ökad täthet genom att lägga till dubbelmantlad panel.

Systemair kan erbjuda Topvex TX/C med två eftervärmningsalternativ, el respektive vatten som finns i två effektvarianter.

I standardutförande är Topvex TX/C designat för steglös spänningskontroll, men CAV- och VAV-styrning finns som tillbehörspaket. 

×
×
×
×
×
×
×