Log in

An error occured while logging in. Please try again later. ×
Inloggningen misslyckades

Ansök om konto

För att kunna handla i e-handeln måste du vara kund hos Systemair. Är du redan kund kan du enkelt registrera dig och ansöka om ett konto.

Ansök om att bli kund

Vill du bli kund hos oss och ta del av vårt breda sortiment av ventilationsprodukter.

Kvalitets- och miljöpolicy

Med enkelhet och pålitlighet som ledstjärna, utvecklar, tillverkar och marknadsför Systemair Sverige AB energieffektiva ventilationsprodukter. Genom medvetna val av material och teknik, minimerar vi miljöpåverkan, föroreningar och bidrar till att skapa en sund inomhusmiljö. Alla aktiviteter präglas av en helhetssyn på kvalitet och miljö, där processer, produkter, transporter, verksamhetssystem och byggnader ständigt förbättras.

Helhetssynen säkerställer att våra kunders och andra intressenters krav och förväntningar uppfylls genom fastlagda rutiner samt genom våra medarbetares och entreprenörers engagemang i kvalitets- och miljöarbetet. Lagar och förordningar som berör vår verksamhet, efterlevs och säkerställs genom regelbunden översyn och utvärdering.

Ulrika Molander VD

×
×
×
×
×
×
×