Log in

An error occured while logging in. Please try again later. ×
Inloggningen misslyckades

Ansök om konto

För att kunna handla i e-handeln måste du vara kund hos Systemair. Är du redan kund kan du enkelt registrera dig och ansöka om ett konto.

Ansök om att bli kund

Vill du bli kund hos oss och ta del av vårt breda sortiment av ventilationsprodukter.

AIAS - Behovsstyrd ventilation

AIAS är ett förprogramerat och lätt konfigurerat kontrollsystem för att optimera energianvändningen  i ett behovsstyrt ventilationssystem. 

Behovsstyrd ventilation har stor påverkan på många olika delar av inomhusklimatet. Exempelvis temperatur, tryck, luftfuktighet, CO2- och partikelinnehåll. Vi på systemair  har många års erfarenhet av dessa kvalitetsfördelar i offentliga byggnader, kontor, idrottshallar, sjukhus och bostäder. 

 

Viktiga egenskaper

- AIAS Kan användas med alla luftbehandlingsaggregat eller fläktsystem med kontinuerlig fläktstyrning 0–10 V signal.

- Separat fläkteffektoptimering för tillufts- respektive frånluftsfläkt med en enda central manöverenhet - AIAS Combox.

- Upp till 30 separata rum eller zoner med VAV-reglering, vardera med upp till 10 driftvariabler, kan anslutas via EXOline-kommunikation, till en enda central manöverenhet och samverka för optimerad drift av luftbehandlingsaggregatet.

- Praktiskt taget obegränsat antal centrala manöverenheter AIAS Combox kan kaskadkopplas för optimerad drift av luftbehandlingsaggregat

- Minimerad fläkteffekt och statiskt tryck i kanalen, som precis täcker ventilationsbehovet. Detta ger mindre energianvändning för luftbehandling (värme, kyla etc.).

- Minimerad tryckförlust och minimerat buller vid VAV-spjäll, eftersom de kan hållas maximalt öppna tack vare minimerat kanaltryck

×
×
×
×
×
×
×