Log in

An error occured while logging in. Please try again later. ×
Inloggningen misslyckades

Ansök om konto

För att kunna handla i e-handeln måste du vara kund hos Systemair. Är du redan kund kan du enkelt registrera dig och ansöka om ett konto.

Ansök om att bli kund

Vill du bli kund hos oss och ta del av vårt breda sortiment av ventilationsprodukter.

C2014-08.05.D6

Release notes 2014.08.05.D6

General

-

Danvent DV

Roterande värmeväxlare (DVC) med 1,7 mm wellhöjd

Värmeväxlare med vellhöjd 1,7 mm har tillkommit för rotarenade värmeåtervinning.

Releasenotes_SystemairCAD_1408-01

Alternativen 1.4, 1.5, 1.7 and 1.9 mm vellhöjd finns nu i progammet.

 

Uppdaterad utskrift

Releasenotes_SystemairCAD_1408-02

Redovisning för blandningesdelen är förbättrad med tydligare redovisning av de olika luftflödena före och efter blandningsdelen.

Releasenotes_SystemairCAD_1408-03

Ett avsnitt behandlande höljet har lagts till. Det redovisar också om aggregatet är utfört för utomhusmontage.

 

Releasenotes_SystemairCAD_1408-04

Det framgår tydligt att AC-motorer är IE2-motorer och alla PM-motorer är IE4-motorer.

Psychometric chart / ix diagram

ix-daigram inkluderande tekniska data kan nu fås med i utskriften.

Releasenotes_SystemairCAD_1408-06

Exempel på ett ix-diagram med både vinter- och sommarförhållanden för ett aggregat med hygroskopisk roterande värmeåtervinning.

 

DVCompact

-

 

Topvex

Tillbehören Repeater och E-Bacnet har utgått i samband med införandet av den nya styrutrustningen Corrigo E28 som möjliggör upp till 100 meter kablage till kontrollpanel och integrerad BACnet-kommunikation.

Styrutrustningen för Topvex TX och SX uppgraderad till Corrigo E28 Utvecklad redovisning för styr i utskriften.

Topvex TR06 och TX06 höjdmått ändrade.

×
×
×
×
×
×
×