Log in

An error occured while logging in. Please try again later. ×
Inloggningen misslyckades

Ansök om konto

För att kunna handla i e-handeln måste du vara kund hos Systemair. Är du redan kund kan du enkelt registrera dig och ansöka om ett konto.

Ansök om att bli kund

Vill du bli kund hos oss och ta del av vårt breda sortiment av ventilationsprodukter.

Ökad energieffektivitet i miljonprogrammen

I Sverige står bostäderna för cirka en tredjedel av den totala energianvändningen och nu har riksdagen beslutat att byggnadernas energianvändning ska halveras till år 2050. Samtidigt har de beslutat om ett särskilt stöd för renovering och energieffektivisering i områden med socioekonomiska utmaningar.

Många av de bostäder som byggdes under miljonprogrammet har omfattande upprustnings- och energieffektiviseringsbehov. De ursprungliga ventilationssystemen i dessa fastigheter utgörs ofta av självdrag med undermålig ventilation, samtidigt som energiläckaget är betydande.

Regeringens beslut om ett särskilt stöd för renovering och energieffektivisering är ett steg i rätt riktning. Svensk Ventilation är dock oroade för att utformningen av stödet bidrar till att nödvändiga ventilationsåtgärder uteblir eftersom god inomhusluft inte är ett krav för stödet.

För att öka energieffektiviteten och samtidigt förbättra inomhusklimatet bör man använda ett FTX- system som återvinner värme från frånluften. Ett FTX-system är ett fläktstyrt till- och frånluftsystem med värmeåtervinning som ger full kontroll över mängden frisk luft i en bostad. FTX- systemen har även filter som hindrar pollen och hälsofarliga partiklar från att ta sig in med tilluften.

Svensk Ventilation befarar att kortsiktiga besparingar inom renoveringar kommer leda till högre kostnader i framtiden på grund av hälsoproblem som astma och allergier. De föreslår därför att det statliga stödet för upprustning av miljonprogrammen ska ha krav på god inomhusluft.

Enligt en rapport utförd av Svensk Ventilation har endast en av tre fastighetsägare som genomfört ventilationsåtgärder installerat FTX-system, trots att den stora energibesparingen inom ventilationsteknik sker genom värmeåtervinning. Kombinationen av värmeåtervinning och modern till- och frånluftsventilation kan ge miljonprogramshus ett riktigt bra inomhusklimat och samtidigt spara stora mängder energi.

 Läs hela rapporten från svensk ventilation här: http://www.svenskventilation.se/publikation/redo-att-vaxla-upp/

 Om du har frågor och funderingar gällande bostadsventilation och FTX-system vänligen kontakta någon av våra säljare

×
×
×
×
×
×
×