Log in

An error occured while logging in. Please try again later. ×
Inloggningen misslyckades

Ansök om konto

För att kunna handla i e-handeln måste du vara kund hos Systemair. Är du redan kund kan du enkelt registrera dig och ansöka om ett konto.

Ansök om att bli kund

Vill du bli kund hos oss och ta del av vårt breda sortiment av ventilationsprodukter.

Ett ömsesidigt utbyte av kunskaper för båda parter framåt

Trygghet, förtroende och ett samarbete där man ger och tar bidrar till långsiktiga affärsrelationer. Det menar i alla fall Anders Ehlin, delägare i Ehlin & Larsson som har samarbetat med Systemair under många år. Ett ömsesidigt utbyte av kunskaper har fört båda parter framåt.

Ehlin & Larsson är återförsäljare av Regins produkter, som i sin tur har ett OEM- avtal med Systemair. Detta har bidragit till att de valt att till stor del använda sig av Systemairs luftbehandlingsaggregat. De har även samarbetat med Systemair i olika supportärenden och framtagningen av exempelvis Modbus-protokoll för Systemairs produkter.

”Att arbeta tillsammans med Systemair är ett aktivt val som vi gjorde för flera år sedan. Eftersom vi inte är så stora entreprenörer valde vi ut ett fåtal leverantörer och köper det mesta från dem. Vi har haft olika samarbeten med Systemair genom åren och nu ska vi till exempel hjälpa till med en systemintegration till Systemaris nya teknikcenter i Skinnskatteberg” säger Anders Ehlin.

En av de avgörande faktorerna till att Ehlin & Larsson valt att fortsätta arbeta tillsammans med Systemair är den goda relationen och Anders anser att det är viktigt att ha förtroende för och lita på leverantören och dess säljare för att känna sig trygg med en produkt.

”Det är jätteviktigt att man känner att man får den uppbackning och support man behöver om man får problem. Förlorad arbetstid är kostsamt och därför är det viktigt att vara trygg i att leverantören hjälper oss att lösa de problem som uppstår, så vi kan återuppta arbetet så snart som möjligt” fortsätter Anders.

Anders Ehlin projekterar i regel sina projekt själv istället för att anlita konsulter. ”Jag använder Systemairs produktvalsprogram SystemairCAD som komplement till AutoCad när jag ritar upp projekt där vi har Systemairs luftbehandlingsaggregat, vilket jag tycker fungerar väldigt bra. SystemairCAD förser mig med reviderade ljuddata när jag projekterar och det kan tillexempel göra att jag vågar ta bort en ljuddämpare som inte längre behövs, vilket jag kanske inte vågat annars” säger han.

 Ehlin & Larsson och Systemair har ett antal pågående samarbeten i Mälardalen, bland annat Kvarteret Slätpricken, ett nytt bostadsområde med lägenheter som byggs nere vid hamnen i Västerås. Kv. Slätpricken är en nybyggnation som består av tre lägenhetshus med tillhörande garage som kommer förses med bostadsaggregat och kompaktaggregat. Området karakteriseras av tanken om att skapa variation, lekfullhet, liv och rörelse och är inspirerat av Amsterdams slingrande kanaler.

”I detta fall har vi valt att ha bostadsaggregat med roterande värmeväxlare, vilket är en lösning som vi inte brukar använda oss av i vanliga fall, men eftersom köksfläktarna i lägenheterna är frikopplade från ventilationssystemet och på grund av utrymningsskäl har vi valt den lösningen tillsammans med kolfilter” avslutar Anders. 

×
×
×
×
×
×
×