Log in

An error occured while logging in. Please try again later. ×
Inloggningen misslyckades

Ansök om konto

För att kunna handla i e-handeln måste du vara kund hos Systemair. Är du redan kund kan du enkelt registrera dig och ansöka om ett konto.

Ansök om att bli kund

Vill du bli kund hos oss och ta del av vårt breda sortiment av ventilationsprodukter.

Skolor

Geniox återvinner både fukt och värme så att energiförbrukningen kan hållas så låg som möjlig i skolbyggnaden.

Betydelsen av ett gynnsamt inomhusklimat i skolor kan knappast överskattas – här formas vår nations framtid. Samtidigt ställer skolbyggnader speciella krav på ventilationen. När många elever och personal rör sig samtidigt i grupp skapas en ojämn belastning på ventilationen.

Geniox känsliga tryckstyrning garanterar att varje aggregat alltid är anpassat efter rådande omständigheter. När eleverna rör sig mellan lektioner och raster varvar aggregatet ner och upp i allmänna utrymmen på det mest energieffektiva sättet.

Geniox för skolor

Kännetecknas typiskt av
Stora grupprörelser och hög last som påverkar luftmiljön.

Viktig aggregategenskap
Tryckstyrning för automatisk reglering beroende på hur lärare och elver rör sig i skolbyggnaden.

×
×
×
×
×
×
×